ADEKWATNOŚĆ KAPITAŁOWA

 

W dniu 24 listopada 2015 roku na stronie Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF") zostały opublikowane dane Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. pochodzące z europejskiego ćwiczenia ujawniającego (transparency excercise) zainicjowanego i koordynowanego przez Europejski Urząd Nadzoru Bankowego w stosunku do banków Unii Europejskiej (105 banków o istotnej pozycji na rynkach). Raiffeisen Bank Polska S.A., podobnie jak 11 innych banków, został objęty ćwiczeniem z inicjatywy KNF. Celem KNF było umożliwienie oceny polskiego sektora bankowego na tle banków europejskich. Dane Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. są zaprezentowane według stanu na 31 grudnia 2014 oraz 30 czerwca 2015.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01