Aktualności

Zmiana Regulaminu rozpatrywania reklamacji (wdrożenie zmian przepisów powszechnie obowiązujących)

22.12.2016

Zmiana Regulaminu rozpatrywania reklamacji 

Zgodnie z przepisami ustawy, do Regulaminu rozpatrywania reklamacji (§3 ust. 2 i 3) dodano adresy stron internetowych Rzecznika Finansowego i Arbitra Bankowego. Na stronach tych znaleźć można informacje o procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z udziałem tych podmiotów.

Ponadto w regulaminie w §3 ust. 4  dodano postanowienie informujące o platformie ODR, z której konsument może korzystać o ile spór z przedsiębiorcą dotyczy usługi świadczonej przez Bank drogą elektroniczną (poprzez Elektroniczne kanały dostępu).

Zmieniony Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów w Raiffeisen Bank Polska S.A. będzie obowiązywał od 9 stycznia 2017 r.
Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem dostepnym TUTAJ