Aktualności

Zmiana Regulaminu rozpatrywania reklamacji

05.01.2017

Zmiana Regulaminu rozpatrywania reklamacji (wdrożenie zmian przepisów powszechnie obowiązujących).
 
10 stycznia 2017 r. wchodzi w życie ustawa o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016r., poz. 1823). Zgodnie z przepisami ustawy, do Regulaminu rozpatrywania reklamacji (§3 ust. 2 i 3) dodano adresy stron internetowych Rzecznika Finansowego i Arbitra Bankowego. Na stronach tych znaleźć można informacje o procedurze pozasądowego rozstrzygania sporów z udziałem tych podmiotów.
 
Ponadto w regulaminie w §3 ust. 4  dodano postanowienie informujące o platformie ODR, z której konsument może korzystać o ile spór z przedsiębiorcą dotyczy usługi świadczonej przez Bank drogą elektroniczną (poprzez Elektroniczne kanały dostępu).
 
Zmieniony Regulamin rozpatrywania reklamacji Klientów w Raiffeisen Bank Polska S.A. będzie obowiązywał od 9 stycznia 2017 r.
 
Zachęcamy do zapoznania się z nowym regulaminem TUTAJ.