Ubezpieczenie
na życie

Ubezpieczenia, których najważniejszą funkcją jest ochrona. Każdorazowo dostosowywane do indywidualnych potrzeb Klienta przez profesjonalistów w dziedzinie ubezpieczeń - Life Plannerów®.

W zależności od potrzeb i możliwości finansowych Klienta, dobierany jest odpowiedni plan ubezpieczeniowy, którego celem jest zapewnienie bezpieczeństwa finansowego na całe życie lub na krótki termin. Ubezpieczenia te są każdorazowo dostosowywane  do indywidualnych potrzeb Klienta przez profesjonalistów w dziedzinie ubezpieczeń - Life Plannerów®.


Plany ubezpieczeniowe tworzone przez Life Plannerów Pramerica charakteryzują się dużą elastycznością w zakresie ochrony życia i zdrowia. Oferowane rozwiązania w dziedzinie ubezpieczeń dają ponadto możliwość długoterminowego oszczędzania na przyszłą, gwarantowaną emeryturę. Ważnym atutem ubezpieczeń na życie Pramerica jest gwarancja wypłaty świadczenia w przypadkach śmierci, całkowitego i trwałego inwalidztwa,  lub choroby śmiertelnej. W przypadku częściowego i trwałego inwalidztwa Pramerica zwalnia z obowiązku opłacania składek, co zapewnia Klientom gwarancję posiadania polisy, gdy regulowanie składek ze względów finansowych jest utrudnione.

Oferta zawiera także szereg umów dodatkowych, które pozwalają na rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej i dostosowanie zakresu ubezpieczenia do aktualnej sytuacji życiowej. Ubezpieczenia dodatkowe stanowią uzupełnienie podstawowej ochrony ubezpieczeniowej i pozwalają zabezpieczyć się finansowo m.in.  na wypadek poważnego zachorowania, pobytu w szpitalu, śmierci lub inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku. Dodatkową ochroną ubezpieczeniową mogą być także objęte dzieci.

Oferta dostępna jest w ramach współpracy z Pramerica Życie TUiR SA.

 

Life Planner ® - zastrzeżony znak handlowy wykorzystywany przez spółkę Pramerica i jej spółki zależne na określenie profesjonalnych Agentów Ubezpieczeniowych Spółki.

PRAMERICA ŻYCIE TUiR SA oferuje ubezpieczenia na życie od 1999 roku. Koncentruje się na zapewnianiu Klientom bezpieczeństwa finansowego i spokoju ducha, chroniąc wartości dla nich najważniejsze - życie i zdrowie.

"W Pramerica dbamy o profesjonalizm w każdym aspekcie naszej działalności. Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwalają na zapewnienie Klientom profesjonalnej i rzetelnej obsługi na każdym etapie trwania ubezpieczenia. Plany ubezpieczeniowe tworzymy z myślą o potrzebach naszych Klientów i ich rodzin, a ofertę produktową nieustannie dostosowujemy do bieżących oczekiwań Klientów."

Filozofia firmy nawiązuje do dziedzictwa spółki matki Prudential Financial (PFI) Inc, która działa w sektorze usług finansowych od prawie 140 lat. PFI jest liderem
na rynku usług finansowych w Stanach Zjednoczonych a wartość zarządzanych aktywów firmy wynosi ponad 1,2 bln USD (wg. stanu na 30.09.2015). Na całym
świecie PFI obsługuje miliony Klientów indywidualnych oraz instytucjonalnych, oferując im szeroki wachlarz produktów i usług finansowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

*PFI, spółka zarejestrowana w Stanach Zjednoczonych, nie jest w żaden sposób powiązana z Prudential plc, spółką zarejestrowaną w Wielkiej Brytanii.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny