Ochrona na Milion

Życie to bajka. Pomyśl o jego kolejnych rozdziałach! Zadbaj o najbliższych i ubezpiecz swoje życie od nieszczęśliwych wypadków na 1 milion złotych.

Każdy czasem zastanawia się, co będzie, gdy go nagle zabraknie. Wielu zależy na tym, by życie najbliższych toczyło się dalej i niczego im nie brakowało.

Ochrona na Milion to odpowiedź na niepewność współczesności i idealny plan zabezpieczający najbliższych na wypadek śmierci w wyniku wypadku. Dzięki temu nieco łatwiej będzie im odnaleźć się w nowej, trudnej sytuacji. Bo każda bajka musi mieć dobre zakończenie.

Świadczenie w indywidualnym ubezpieczeniu na życie Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie "WARTA" S.A., oferowanym przez Friedrich Wilhelm Raiffeisen, może wynieść aż 1 milion złotych i jest wypłacane osobie wskazanej przez ubezpieczonego. Ubezpieczyć się może każdy od 18. do 70. roku życia.

 
CO ZYSKUJESZ?
 • Wysoki poziom ochrony - 1 milion złotych dla bliskich na wypadek śmierci wskutek wypadku, ubezpieczenie działa już od dnia następnego po dniu zawarcia umowy oraz opłaceniu składki
 • Pomoc dla bliskich w trudnych chwilach- usługi assistance pomocne m.in. przy organizacji pogrzebu i dokonywaniu formalności spadkowych; wystarczy zadzwonić do Centrum Obsługi Klienta Warty pod numer 502 308 308*
 • Krótki okres umowy- 1 rok z możliwością automatycznego przedłużenia na kolejny
 • Comiesięczna składka- 195 złotych, ustalana na dany rok ubezpieczeniowy
 • Ochrona ubezpieczeniowa 24 h- polisa działa 24h na dobę na całym świecie
 • Ochrona ubezpieczeniowa zawsze i wszędzie- polisa działa 24 godziny na dobę na całym świecie
 • Minimum formalności związanych z zawarciem umowy? polisa wystawiana na spotkaniu z doradcą Banku, na podstawie wypełnionego wniosku, bez konieczności przeprowadzania badań lekarskich
 • Łatwy proces zgłoszenia zdarzenia ? wniosek o wypłatę świadczenia może być złożony online na stronie www.warta.pl

ZAKRES OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Ubezpieczenie Ochrona na Milion obejmuje dwa zdarzenia: śmierć i śmierć w wyniku wypadku.

Suma ubezpieczenia

Suma ubezpieczenia to:

 • 1 milion złotych w przypadku śmierci w wyniku nieszczęśliwego wypadku
 • 5 tysięcy złotych w przypadku śmierci z każdej innej przyczyny.
 • W razie śmierci osoby ubezpieczonej w wypadku świadczenie  z polisy wynosi 1 000 000 zł plus 5 000 zł.
 • W przypadku śmierci osoby ubezpieczonej z innego powodu świadczenie  wynosi 5 000 zł.


Pomoc Assistance

Ze wsparcia assistance mogą skorzystać uprawniony lub osoby bliskie ubezpieczonego. W razie śmierci osoby ubezpieczonej jej bliscy uprawnieni są do świadczeń assistance wyszczególnionych w poniższej tabeli:

Lp. Zakres świadczeń assistance pogrzebowego    Limit kwoty świadczenia na zdarzenie ubezpieczeniowe
1 Organizacja pogrzebu Usługi takie jak np. organizacja karawanu, miejsca na cmentarzu, transportu zwłok.
2 Organizacja i pokrycie kosztu towarzyszenia zwłokom 1000 zł
3 Pokrycie kosztu noclegu 2 doby do łącznej kwoty 1 000 zł
4 Infolinia pogrzebowa bez limitu
5 Organizacja i pokrycie kosztów pomocy psychologa
w trudnej sytuacji losowej
1000 zł


Wysokość składki: 195 zł/miesięcznie

Sprawdź również