Wymiana walut

Transakcje wymiany walut polegają na kupnie lub sprzedaży przez Klienta określonej kwoty waluty po ustalonym przez strony kursie z datą rozliczenia przypadającą najpóźniej dwa dni robocze po dniu zawarcia transakcji. Umożliwiamy zawieranie transakcji wymiany walut zarówno poprzez z kontakt telefoniczny z Państwa dealerem walutowym, jak również poprzez Internetową Platformę Transakcyjną R-Dealer.

Zalety:

  • możliwość negocjowania kursów walutowych
  • atrakcyjne kursy walutowe
  • prosta i szybka procedura zawierania oraz rozliczania transakcji
  • bieżąca informacja o sytuacji na rynkach finansowych
  • prognozy walutowe i makroekonomiczne
  • elastyczność w doborze daty rozliczenia transakcji
  • obsługa transakcji we wszystkich walutach wymienialnych.
     

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami oferty bezpośrednio na spotkaniu z opiekunem bankowości prywatnej.

Transakcje mogą być zawierane w celu realizacji płatności w obrocie dewizowym (w tym przy wykorzystaniu zagranicznego polecenia przelewu składanego odrębnie przez Klienta).

Oferujemy swoim Klientom dogodne sposoby zawierania transakcji wymiany walut poprzez:
- internetową platformę transakcyjną R-Dealer - nowoczesną i innowacyjną aplikację oferującą Klientom bezpośredni dostęp do rynku finansowego bez konieczności kontaktu z dealerem Banku
- telefoniczny kontakt z dealerem walutowym, który w sposób rzetelny i profesjonalny uzgodni z Klientem wszelkie szczegóły transakcji walutowej, przekazując jednocześnie bieżące informacje rynkowe, mające wpływ na poziom kursów walutowych.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny