Korzyści

  • oferowane na okres od 1 dnia do 12 miesięcy
  • oprocentowanie oparte na aktualnych kwotowaniach rynku międzybankowego
  • warunki składania depozytów (termin, oprocentowanie) ustalane telefonicznie z Doradcą Bankowym.

Szczegóły

Szczególnym elementem oferty jest dyspozycja aktywnego lokowania środków, przeznaczona dla tych Klientów, którzy nie dysponują czasem na zarządzanie prywatnymi środkami pieniężnymi. Dyspozycja ta uwalnia Klienta od niedogodności monitorowania lokowanych środków, ich rentowności i dokonywania wyboru terminów zapadalności. To bank dba o to, aby powierzone środki były inwestowane w lokaty terminowe o najwyższej na dany moment stopie zwrotu.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny