Dzięki oparciu strategii inwestycyjnych funduszy zamkniętych m. in. na podejściu total return oraz możliwości inwestowania w różne klasy aktywów jak akcje, surowce, waluty, fundusze te pozwalają zarabiać zarówno na wzrostach, jak i spadkach na rynkach finansowych. Niektóre z nich dają także możliwość inwestycji typu private equity w firmy nienotowane na rynkach publicznych. Celem tego typu inwestycji jest osiągnięcie ponadprzeciętnych stóp zwotu i uniezależnienie wartości inwestycji od chwilowych zawirowań na rynkach finansowych.

Fundusze zamknięte nie gwarantują osiągnięcia zysku, a uczestnik musi się liczyć z możliwością utraty części zainwestowanych środków.

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny