Korzyści

  • oferowane w walucie PLN, EUR, USD, CHF
    i GBP
  • oprocentowanie oparte na stawkach określonych w Tabeli oprocentowania depozytów kaucyjnych Klientów bankowości prywatnej Friedrich Wilhelm Raiffeisen prowadzonych w złotych i walutach
    w Raiffeisen Bank Polska S.A.
  • depozyty kaucyjne mogą stanowić zabezpieczenie produktów kredytowych

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny