Pożyczka osobista

Pożyczka osobista Friedrich Wilhelm Raiffeisen to elastyczny, dopasowany do potrzeb wymagającego Klienta nowoczesny produkt kredytowy.

Korzyści finansowania się pożyczką/kredytem:

 • indywidualne negocjacje cenowe umożliwiają pozyskanie środków  na atrakcyjnych warunkach
 • stałym Klientom Bank oferuje specjalne warunki kredytowania (preferencyjne stawki oprocentowania lub prowizji) oraz uproszczone procedury kredytowe

Pożyczka niezabezpieczona

Waluta pożyczki

PLN, EUR, USD


Okres kredytowania

Do 7 lat, w tym maksymalnie 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Kwota pożyczki

Uzależniona jest od potrzeb Klienta i zdolności do spłaty zadłużenia

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka osobista niezabezpieczona przeznaczona jest na finansowanie dowolnych celów konsumpcyjnych Pożyczkobiorców

Dodatkowo

Możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy

 

Pożyczka zabezpieczona kaucją

Waluta pożyczki

PLN, EUR, USD

Okres kredytowania

Do 15 lat, w tym maksymalnie 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Kwota pożyczki

Uzależniona jest od potrzeb Klienta, zdolności do spłaty zadłużenia oraz wysokości i waluty zabezpieczenia

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka osobista przeznaczona jest na finansowanie dowolnych celów konsumpcyjnych Pożyczkobiorców

Zabezpieczenie

 • Zabezpieczeniem pożyczki są środki pieniężne Kaucjodawcy, które rzeksięgowywane są na rachunek banku. Środki te są oprocentowane, a odsetki w okresie, na który jest założona kaucja, mogą być wypłacane Kaucjodawcy
 • Wysokość depozytu kaucyjnego uzależniona jest od wysokości i waluty pożyczki oraz waluty w jakiej zakładana jest kaucja
 • Zabezpieczenie jest zwracane Kaucjodawcy po spłacie pożyczki.

 

Dodatkowo

Możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy

Pożyczka zabezpieczona aktywami płynnymi

Waluta pożyczki

PLN, EUR, USD

Okres kredytowania

12 miesięcy z możliwością prolongaty,

Kwota pożyczki

Uzależniona jest od potrzeb Klienta, zdolności do spłaty zadłużenia i aktywów stanowiących zabezpieczenie

Aktywa stanowiące zabezpieczenie:

Szeroki wachlarz aktywów stanowiących zabezpieczenie.

Przeznaczenie pożyczki

Pożyczka osobista niezabezpieczona przeznaczona jest na finansowanie dowolnych celów konsumpcyjnych Pożyczkobiorców

 

Pożyczka zabezpieczona hipoteką

Waluta pożyczki

PLN, EUR, USD

Okres kredytowania

Do 20 lat, w tym maksymalnie 12 miesięcy karencji w spłacie kapitału

Kwota pożyczki

Uzależniona jest od potrzeb Klienta, zdolności do spłaty zadłużenia i nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie

Przeznaczenie pożyczki

 • dowolny cel
 • spłata pożyczki hipotecznej w innym banku
 • spłata innych zobowiązań kredytowych Wnioskodawcy, tzw. konsolidacyjna pożyczka osobista
 • kombinacja celów wymienionych powyżej
 • zakup nieruchomości


Dodatkowo

 • akceptacja dochodów w analizie kredytowej od czterech Wnioskodawców
 • możliwość przyjmowania kilku nieruchomości jako zabezpieczenie pożyczki
 • możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału do 12 miesięcy

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny