Kredyt hipoteczny

Stałym Klientom bank oferuje specjalne warunki kredytowania - preferencyjne stawki oprocentowania lub prowizji i uproszczone procedury kredytowe. Każdy wniosek kredytowy jest rozpatrywany indywidualnie, z uwględnieniem sytuacji finansowej Klienta i specyficznych warunków transakcji.

Korzyści

 • indywidualne negocjacje cenowe umożliwiają pozyskanie pożyczki na atrakcyjnych warunkach
 • indywidualne rozpatrywanie wniosków kredytowych pozwala na dokładne uwzględnienie sytuacji finansowej Klienta i specyficznych warunków transakcji
 • stałym Klientom bank oferuje specjalne warunki kredytowania (preferencyjne stawki oprocentowania lub prowizji)
 • możliwość przyjmowania kilku nieruchomości jako zabezpieczenie kredytu
 • możliwość udzielenia karencji w spłacie kapitału od 12 do 24 miesięcy w zależności od celu kredytowania

Przeznaczenie kredytu

 • zakup nieruchomości na rynku wtórnym
 • zakupnieruchomości na rynku pierwotnym
 • budowa lub rozbudowa domu jednorodzinnego
 • spłata kredytu mieszkaniowego zaciągniętego w innym banku
 • remont mieszkania/domu
 • wyposażenie mieszkania/domu w elementy trwale z nim związane
 • refinansowanie udokumentowanych wydatków poniesionych na zakup, budowę/rozbudowę, remont Nieruchomości lub jej wyposażenie w elementy trwale z nią związane 
 • inne

Warunki cenowe

 • warunki kredytu np.: oprocentowanie i prowizje podlegają negocjacjom
 • oprocentowanie kredytu jest zmienne i uzależnione od stawek  na rynku polskim (WIBOR) i międzynarodowym (LIBOR i EURIBOR)
 • stałym Klientom Bank oferuje specjalne warunki kredytowania (preferencyjne stawki oprocentowania lub prowizji)


Waluta kredytu
PLN, EUR, USD

Okres kredytowania
Nawet do 30 lat, w tym maksymalnie 24 miesiące karencji w spłacie kapitału

Kwota kredytu

 • Maksymalna wysokość uzależniona jest od potrzeb Klienta, zdolności do spłaty zadłużenia i nieruchomości oferowanych jako zabezpieczenie.
 • Minimalna kwota kredytu wynosi 50 tys. zł.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny