Fundacja Między niebem a ziemią

Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen rozpoczęła współpracę z Fundacją Między Niebem
a Ziemią
, która pomaga w najtrudniejszych chwilach życia dzieciom, ich rodzicom i opiekunom.

Celem Fundacji jest skierowana do nieuleczalnie chorych dzieci stała pomoc materialna m.in. na zakup leków, rehabilitację, niezbędny sprzęt medyczny, terapię powstrzymującą postęp choroby, organizacja potrzebnych przedmiotów lub usług (np. w remoncie mieszkania), w zapewnieniu pomocy psychologicznej dla rodzin dotkniętych chorobą dziecka.

Fundacja wkłada wiele wysiłku w promowanie działalności charytatywnej i wolontariatu poprzez realizację autorskich projektów w środowiskach prawniczych i biznesowych oraz w organizowanie pomocy prawnej. Do grona partnerów biznesowych dołączyła również bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen. Wspólna realizacja projektów pomaga w zrozumieniu potrzeb i integruje wokół idei pomagania.

Więcej o Fundacji na stronie:

www.miedzyniebemaziemia.pl