Planowanie
Finansowe

W oparciu o indywidualne cele i oczekiwania Klienta nasi certyfikowani Doradcy przygotowują Osobisty Plan Finansowy uwzględniający w proponowanym profilu inwestycyjnym indywidualne potrzeby ochrony dywersyfikowanego kapitału. Osobisty Plan Finansowy, poza kalkulacjami i prognozami, umożliwia alokację aktywów w oparciu o rekomendacje Zespołu Analiz Ekonomicznych.

Planowanie Finansowe

W zmieniającym się dynamicznie środowisku makroekonomicznym planowanie finansowe nabiera nowego znaczenia. Właściwe podejście do tego procesu w znacznym stopniu ułatwia identyfikację, a w konsekwencji realizację naszych celów życiowych. Można powiedzieć, że planowanie finansowe porządkuje nasze życie.

Planowanie to proces wieloetapowy

Etap wstępny to analiza sytuacji finansowej Klienta uwzględniająca fazę jego cyklu życia oraz osobiste preferencje i oczekiwania.

Etap drugi to selekcja rozwiązań inwestycyjnych, prawnych, podatkowych i ubezpieczeniowych. Dobór instrumentów dokonywany jest w oparciu o profil inwestycyjny Klienta, ze szczególnym uwzględnieniem poziomu akceptowalnego ryzyka.

Plan finansowy musi ewoluować wraz ze zmianami otoczenia rynkowego, ale także wraz ze zmianami oczekiwań Klienta. Dlatego istotnym elementem każdego planu jest stały monitoring zaproponowanych rozwiązań oraz wprowadzanie stosownych korekt i zmian.

Korzyści wynikające z posiadania planu finansowego

  • efektywniejsze zarządzanie finansami osobistymi,
  • łatwiejsza identyfikacja i realizacja potrzeb krótko- i długoterminowych,
  • wsparcie konsekwentnego dążenia do realizacji wyznaczonych celów,
  • ułatwienie w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych,
  • wytworzenie przestrzeni psychicznej między inwestorem a jego inwestycjami - wyłączenie emocji,
  • wysoka jakość rozwiązania poprzez zaangażowanie profesjonalistów do budowy planu.


Właściwe podejście i zaangażowanie przy konstruowaniu indywidualnego planu finansowego to także klucz do budowy długotrwałych relacji bazujących na zaufaniu i transparentności.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny