Doradztwo
przy inwestowaniu
w sztukę

W tym zakresie współpracujemy z firmą New World Art Collectors Sp. z o.o., która jest pierwszym w Polsce wyspecjalizowanym podmiotem zajmującym się niezależnym doradztwem przy zakupie dzieł sztuki nowoczesnej i współczesnej.

Korzyści

  • Niezależna od rynków finansowych forma lokowania kapitału ze specjalizacją w sztuce polskiej II poł. XX w. i najnowszej
  • Niezależność rynkowa rekomendacji - firma nie współpracuje programowo z konkretną galerią/domem aukcyjnym czy artystą
  • Rekomendacje prac poparte są rzetelną, bezstronną analizą pozycji rynkowej artysty i potencjału inwestycyjnego pracy
  • Dostęp do szerokiego spektrum rynku (aukcje, galerie, transakcje prywatne)
  • Kompleksowe doradztwo także w zakresie ubezpieczenia, transportu, oprawy

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny