Doradztwo
prawno-podatkowe

Doradztwo podatkowe i prawne dla osób fizycznych dotyczące posiadanego majątku oraz prowadzonej działalności gospodarczej

Długofalowe planowanie podatkowe i prawne dla osób fizycznych, dotyczące posiadanego majątku oraz prowadzonej działalności gospodarczej, jest kluczowe dla optymalnego opodatkowania bieżących dochodów i planowanych przez Klientów zmian w bliższej lub dalszej przyszłości (np. poprzez przekazanie majątku kolejnym pokoleniom). Staje się to szczególnie istotne i zarazem skomplikowane wskutek postępującej globalizacji i umiędzynarodowienia działalności gospodarczej oraz zdywersyfikowanych aktywów o wysokiej wartości posiadanych przez Klientów.

 

Oferta doradztwa podatkowego i prawnego kancelarii skierowana do Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen ma na celu zaprojektowanie optymalnych rozwiązań podatkowych i prawnych związanych z posiadanym majątkiem czy też prowadzoną działalnością gospodarczą. Kancelarie świadczą usługi w oparciu o najwyższe standardy, w szczególności obejmujące: działania zmierzające do restrukturyzacji i optymalizacji podatkowej (w tym w ramach prowadzonej przez Klientów Friedrich Wilhelm Raiffeisen działalności gospodarczej), wsparcie prawne przy prowadzonych transakcjach biznesowych, pomoc prawną przy kształtowaniu korzystnych podatkowo form rozliczeń finansowych oraz doradztwo przy określaniu treści zawieranych umów i kontraktów. Oferujemy pomoc w procesie sukcesji majątku poprzez analizę potencjalnych scenariuszy transferu międzypokoleniowego oraz wsparcie przy ich realizacji.

KONTAKT

Kontakt Kontakt
telefoniczny