Bankowość prywatna
Friedrich Wilhelm Raiffeisen

Bankowość prywatna Friedrich Wilhelm Raiffeisen została stworzona z myślą o Klientach, których oczekiwania i potrzeby wykraczają poza standardy zarówno w odniesieniu do usług bankowych, jak również form oraz poziomu ich świadczenia.

Nawiązując do dziedzictwa swojego założyciela stale się rozwijamy. Rozmach i pewność w działaniu to klucz do sukcesów. Dzielimy z naszymi Klientami te same wartości. Zgodnie z naszą filozofią współpracy opieramy się na wzajemnym zaufaniu: "Ich für Dich, Du für mich" (Ja dla Ciebie, Ty dla mnie). Cenimy tych, którzy mierzą wysoko i respektujemy ich szczególne wymagania, dlatego oferujemy:

  • całkowitą dyskrecję,
  • najwyższe zaangażowanie,
  • opiekę certyfikowanych doradców bankowych,
  • elastyczne rozwiązania dostosowane do potrzeb i aspiracji finansowych Klientów,
  • filozofię współpracy opartą na wzajemnym zaufaniu.


Wymagania i potrzeby Klientów segmentu private banking nieustannie ewoluują, co zobowiązuje nas do ciągłego rozwoju kadry doradczej. Doradcy bankowi Friedrich Wilhelm Raiffeisen uczestniczą w Studium Planowania Finansowego o najwyższym poziomie certyfikacji - Europejski Planer Finansowy (EFP - European Financial Planner), będący potwierdzeniem wysokich kompetencji i profesjonalizmu. Certyfikacja w obszarze doradztwa finansowego spełnia wymogi kwalifikacyjne europejskiej organizacji European Financial Planning Association EFPA, wiodącego stowarzyszenia zawodowego planistów i doradców finansowych w Europie. Zdobyta wiedza i umiejętności pozwalają wprowadzić unikalne na rynku polskim, autorskie podejście w zakresie planowania finansowego, pozwalające na precyzyjne określenie najlepszych rozwiązań finansowych realizujących indywidualne potrzeby i plany Klienta.