Rozlicz PIT WZ przez R-Online

od 18 marca do 18 kwietnia 2017 roku

Wniosek o PIT-WZ w systemie bankowości internetowej R-Online.

Wniosek PIT-WZ jest to przewidziany w przepisach prawa podatkowego wniosek o sporządzenie zeznania podatkowego przez urząd skarbowy. Na jego podstawie urząd skarbowy przygotuje dla Ciebie wstępne zeznanie PIT-37.

Wystarczy wypełnić krótki formularz w serwisie bankowości internetowej Raiffeisen R-Online w zakładce "Wnioski i umowy" w kategorii "Społeczne", a wskazany przez Ciebie urząd skarbowy przygotuje Twoje zeznanie podatkowe PIT-37.

PIT-WZ można wypełniać w okresie : 18.03-18.04.2017 roku

Więcej o Wniosku PIT-WZ

Wniosek PIT- WZ przeznaczony jest dla osób zobowiązanych do złożenia rocznego zeznania podatkowego  PIT-37. Wniosek może dotyczyć rozliczenia dokonywanego indywidualnie, wspólne ze współmałżonkiem lub jako rodzic samotnie wychowujący dzieci

We wniosku PIT-WZ można wskazać m.in:

  • kwoty kosztów uzyskania przychodu w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, które są udokumentowane imiennymi biletami okresowym,
  • kwoty ulgi rehabilitacyjnej,
  • kwoty odliczenia z tytułu ulgi na dzieci,
  • nr KRS organizacji pożytku publicznego (OPP), której chcesz przekazać 1% podatku.


Zatwierdzenie wysyłki wniosku przez R-Online do urzędu skarbowego następuje poprzez użycie jednorazowego hasła sms wysłanego na numer telefonu podanego do Banku.

Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe, które przygotuje dla Ciebie urząd skarbowy, można odrzucić lub zaakceptować w terminie do dnia 02.05.2017 r.

Akceptując zeznanie podatkowe należy je podpisać wykorzystując jedną z poniższych możliwości:

  • Profil Zaufany, o ile taki użytkownik posiada
  • kwalifikowany podpis elektroniczny,
  • kwotę przychodu za rok 2015.


W przypadku braku akceptacji wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego zostanie ono automatycznie uznane za poprawne w dniu 02.05.2017 r.

Wniosek PIT-WZ można wypełnić tylko raz, a po złożeniu nie można go już korygować. Jeżeli odrzucisz dokument wypełniony wstępnie przez urząd skarbowy, masz obowiązek złożyć zeznanie podatkowe samodzielnie w urzędzie skarbowym

Wniosek PIT WZ jest dostępny w systemie tylko dla klientów zweryfikowanych przez Bank oraz dla rezydentów

Wniosek jest usuwany z serwerów Banku bezpowrotnie po jego wysłaniu do systemu informatycznego Ministerstwa Finansów.

Status swojego Wniosku PIT-WZ możesz sprawdzić w dowolnym momencie na portalu podatkowym, przy pomocy numeru referencyjnego. Adres e-mail, z którego zostanie przesłany link do pobrania Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) to: portalpodatkowy@mf.gov.pl.

Linki z kodem do pobrania Wstępnie wypełnionego zeznania podatkowego oraz Urzędowego Potwierdzenia Odbioru (UPO) zostaną przesłane w wiadomości z portalu podatkowego na adres e-mail podany we wniosku - zwróć uwagę na poprawność swojego adresu e- mail wprowadzonego we wniosku PIT-WZ.

Bank nie dokonuje weryfikacji formalnej i merytorycznej danych podanych we wniosku i nie posiada informacji dotyczących dalszej obsługi wniosku przez urząd skarbowy.

Bank nie odpowiada w żadnym zakresie za dane podane przez Ciebie we wniosku, a także za wysokość zobowiązania podatkowego ustalanego przez urząd skarbowy na podstawie złożonego przez Ciebie wniosku.

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat