Oprocentowanie depozytów korporacyjnych

Oprocentowanie depozytów korporacyjnych

Okres lokaty Kwota lokaty od 
20 000,00 PLN 10 000,00 USD 10 000,00 EUR 10 000,00 GBP 10 000,00 CHF
1 T 0,40% 0,10% 0,01% 0,20% 0,01%
2 T 0,40% 0,10% 0,03% 0,20% 0,01%
3 T 0,40% 0,10% 0,03% 0,20% 0,01%
1 M 0,60% 0,10% 0,05% 0,20% 0,01%
3 M 0,70% 0,10% 0,10% 0,30% 0,01%
6 M 1,30% 0,20% 0,20% 0,35% 0,01%
9 M 1,00% 0,30% 0,25% 0,50% 0,01%
12 M 1,00% 0,40% 0,30% 0,70% 0,01%


Tabela Overnight

  PLN USD EUR
ON 0,20 % 0,08 % 0 %

Minimalne kwoty ON:
PLN - 100 000
EUR&USD - 25 000


Raiffeisen Bank Polska S.A. informuje i zastrzega, że dane zawarte na stronach niniejszego serwisu internetowego nie stanowią wiążącej oferty, w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, dla jakichkolwiek podmiotów, w szczególności oferty jakichkolwiek usług, w tym usług bankowych świadczonych użytkownikom serwisu www, klientom i partnerom Banku i podane zostały wyłącznie w celach informacyjnych