Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Banku
Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu
Maciej Bardan - I Wiceprezes Zarządu
Jan Czeremcha - Wiceprezes Zarządu
Ryszard Drużyński - Wiceprezes Zarządu
Łukasz Januszewski - Członek Zarządu
Piotr Konieczny - Członek Zarządu
Marek Patuła - Członek Zarządu


Rada Nadzorcza Banku

Karl Sevelda (Przewodniczący), 
Martin Gruell (Zastępca Przewodniczącego), 
Johann Strobl, 
Klemens Breuer, 
Peter Lennkh, 
Andreas Gschwenter,
Herbert Stepic, 
Władysław Gołębiewski, 
Selcuk Sari