Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Banku

Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu

Maciej Bardan - I Wiceprezes Zarządu

Jan Czeremcha - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Januszewski - Członek Zarządu

Piotr Konieczny - Członek Zarządu

Witold Broniszewski - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku

Karl Sevelda (Przewodniczący), 

Martin Gruell (Zastępca Przewodniczącego), 

Johann Strobl, 

Klemens Breuer, 

Peter Lennkh, 

Andreas Gschwenter,

Herbert Stepic, 

Władysław Gołębiewski, 

Selcuk Sari