Zarząd i Rada Nadzorcza

Zarząd Banku

Piotr Czarnecki - Prezes Zarządu

Maciej Bardan - I Wiceprezes Zarządu

Jan Czeremcha - Wiceprezes Zarządu

Łukasz Januszewski - Członek Zarządu

Piotr Konieczny - Członek Zarządu

Witold Broniszewski - Członek Zarządu

Werner Georg Mayer - Członek Zarządu

 

Rada Nadzorcza Banku

Johann Strobl (Przewodniczący), 

Martin Gruell (Zastępca Przewodniczącego), 

Klemens Breuer, 

Peter Lennkh, 

Andreas Gschwenter,

Hannes Mösenbacher, 

Władysław Gołębiewski, 

Selcuk Sari.