sponsoring

Społeczna odpowiedzialność jest jednym z najważniejszych instrumentów budowania solidarności między ludźmi. Angażujemy się w różnorodne przedsięwzięcia służące dobru społecznemu: wspieramy wydarzenia kulturalne i działalność charytatywną, uczestniczymy w inicjatywach z dziedziny szeroko pojętej edukacji biznesowej dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Od wielu lat jesteśmy sponsorem Filharmonii Narodowej, wspieramy działania kulturalne m.in. Fundacji Krystyny Jandy na Rzecz Kultury, Ambasady Austrii, Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina, a także wielu lokalnych inicjatyw promujących kulturę.

Otrzymaliśmy tytuł Sponsora Roku Austriackiego Forum Kultury - renomowanej instytucji kulturalnej, ściśle związanej z polskimi środowiskami twórczymi, naukowymi i kulturalnymi. Podstawową rolą Austriackiego Forum Kultury jest inicjowanie oraz wspieranie artystycznych i naukowych przedsięwzięć oraz pogłębianie kontaktów kulturalnych między Polską i Austrią.

Współpracujemy z Towarzystwem "Nasz Dom" wspierając od lat program stypendialny "Moja Przyszłość", którego celem jest pokrycie kosztów reedukacji, zajęć dodatkowych i wyrównawczych oraz rozwijających wiedzę podopiecznych domów dziecka na terenie całej Polski, także wspierając młodzież starającą się wejść w następny etap edukacji (nauka w liceum, studia itd.) lub rozwijających swoje przygotowanie do zawodu.

Wspieramy także cele statutowe m.in. Fundacji Mam Marzenie, Fundacji Dziecięca Fantazja oraz Polskiego Towarzystwa Walki z Mukowiscydozą oferujących pomoc w leczeniu i rehabilitacji chorych dzieci.

We współpracy z siecią kin Cinema City z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek co roku organizujemy w kilku miastach Polski pokazy filmowe dla podopiecznych domów dziecka oraz fundacji.

Współpracujemy także z wieloma lokalnymi instytucjami pożytku publicznego, wspierając regionalnie edukację i charytatywne cele na rzecz potrzebujących oraz chorych dzieci i młodzieży.

Zaangażowanie pracowników

Pracownicy Banku kolejny rok z rzędu są zaangażowani w projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL, w którym wolontariusze uczą młodzież gimnazjalną podstaw zarządzania finansami. Pomysłodawcą i organizatorem projektu BAKCYL jest Warszawski Instytut Bankowości, a partnerem Związek Banków Polskich. Honorowy patronat nad akcją objął Narodowy Bank Polski, a także Minister Edukacji Narodowej oraz kuratorzy oświaty w województwach, w których w tym roku są realizowane lekcje. Projekt ma na celu przybliżyć młodym ludziom podstawowe zasady praktycznej bankowości, jakimi kierować się powinni u progu dorosłości i świadomego decydowania o swoich finansach.

Pracownicy Banku bardzo aktywnie angażują się w różne inicjatywy charytatywne w ramach wolontariatu m.in. zbiórkę przyborów szkolnych na rozpoczęcie roku szkolnego, prezentów na Dzień Dziecka oraz prezentów świątecznych oraz artykułów dla potrzebujących rodzin i podopiecznych fundacji, dzieci z wielu domów dziecka, podopiecznych Domu Samotnej Matki oraz Domu Dziecka Niewidomego.

W 2015 roku przeprowadziliśmy we współpracy z Fundacją DKMS wśród naszych pracowników akcję rejestracji w bazie dawców komórek macierzystych, co spotkało się z bardzo pozytywnym odzewem. Akcja będzie kontynuowana w 2016 r. w różnych miastach Polski.

drukuj treść strony