Raiffeisen Polbank należy do Raiffeisen Bank International AG (RBI), jednej z największych grup bankowych działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Poprzez banki, spółki leasingowe i inne firmy z branży finansowej, zatrudniające w sumie 50 tys. pracowników, obsługuje ona w Austrii oraz 14 krajach regionu ponad 16,5 milionów klientów w sieci około 2 400 tys. placówek. Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest wiodącą instytucją finansową oferującą usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Austrii oraz liderem wśród banków uniwersalnych w Europie Środkowej i Wschodniej.


RBI oferuje usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej firmom działającym w Austrii i na pozostałych rynkach regionu. Posiada sieć oddziałów bankowych i leasingowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, obsługujących klientów detalicznych i korporacyjnych. RBI jest również obecny na rynkach Azji i w światowych centrach finansowych. Banki Grupy RBI działają na następujących rynkach Europy Srodkowej i Wschodniej:
 
Albania - Raiffeisen Bank Sh.a.
Białoruś - Priorbank, OAO
Bośnia i Hercegowina - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Bułgaria - Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Chorwacja - Raiffeisenbank Austria d.d.
Republika Czech - Raiffeisenbank a.s.
Węgry - Raiffeisen Bank Zrt.
Kosowo - Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Polska - Raiffeisen Bank Polska S.A.
Rumunia - Raiffeisen Bank S.A.
Rosja - ZAO Raiffeisenbank
Serbia - Raiffeisen banka a.d.
Słowacja - Tatra banka, a.s.
Ukraina - VAT Raiffeisen Bank Aval
 
RBI jest spółką nadrzędną dla wymienionych banków. Posiada w nich większość udziałów (najczęściej 100%). Obecność banku na międzynarodowych rynkach jest świadectwem przyjętej strategii dla rynków wschodzących. Grupa RBI uzupełnia swoją działalność bankową o aktywność spółek specjalizujących się w wielu obszarach, m.in. M&A, inwestycji w nieruchomości, zarządzaniu aktywami i funduszami oraz zarządzaniu projektami. Jakość usług i zaangażowanie Grupy znajduje odzwierciedlenie w licznych lokalnych i międzynarodowych wyróżnieniach, mi.in. prestiżowych tytułów "The Banker", "Euromoney" i "Global Finance".