Połączenie - informacje dla klientów

Połączenie Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. - informacje dla Klientów

Miło nam poinformować, że 31.12.2012 roku nastąpiło połączenie prawne Raiffeisen Bank Polska S.A. i Polbank EFG S.A. W rezultacie oba banki stały się jednym podmiotem występującym pod marką Raiffeisen Polbank.

Raiffeisen Polbank jest jednym z największych i najsilniejszych kapitałowo banków w Polsce. Połączenie kompetencji wiodącego banku detalicznego oraz lidera w obsłudze klientów bankowości korporacyjnej i małych przedsiębiorstw umożliwia Klientom korzystanie z wysokiej jakości produktów i usług dostępnych w blisko 400 oddziałach.
 
Nowa nazwa i podstawowe dane banku
W wyniku połączenia powstał podmiot o nazwie prawnej Raiffeisen Bank Polska S.A., z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2 207 461 050,00 PLN, NIP: 526-020-58-71, Regon: 010000854. Bank będzie obecny na rynku pod marką Raiffeisen Polbank.
 
Ochrona danych osobowych
W związku z połączeniem banków Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Grzybowska78, 00-844 Warszawa, jest administratorem danych osobowych Klientów, które przetwarza odpowiednio na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1), 2), 3) i 5) Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Klienci banku mają prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania oraz uprawnienia wynikające z art. 32 ust. 1 pkt. 7 i 8 ww. Ustawy.
 
Co oznacza w praktyce połączenie Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz Polbank EFG S.A.?
Raiffeisen Bank Polska S.A. wstąpił we wszystkie prawa i obowiązki Polbank EFG S.A., w tym stał się stroną umów zawartych pomiędzy Polbank EFG S.A. i jego Klientami. Połączenie banków nie nakłada dodatkowych obowiązków na Klientów. W mocy pozostają dotychczasowe umowy z Klientami: nie ma konieczności podpisywania nowych umów ani zmiany dotychczasowych. Nie ulegają zmianie: numery kont, loginy i hasła, sposób korzystania z kart płatniczych oraz ich ważność. Nie zmieniają się numery serwisów telefonicznych oraz systemy bankowości elektronicznej.
 
Czy ulegają zmianie umowy z Klientami?
Nie. Wszystkie zawarte z Klientami umowy pozostają w mocy. Klienci połączonego banku nie muszą zatem zawierać nowych umów ani zmieniać dotychczasowych.  
 
Czy połączenie banków ma wpływ na numery kont?
Nie ulegają zmianie numery kont, hasła i loginy oraz zasady korzystania z produktów i bankomatów. Dotyczy to również ważności kart płatniczych i sposobu korzystania z nich.
 
Mam konta/ inne produkty w obu bankach. Czy ulegną one połączeniu?
Nie. Rachunki, lokaty czy kredyty posiadane przez Klientów w obu bankach pozostają niezmienione i nie ulegają połączeniu. O ewentualnych zmianach Klienci będą na bieżąco informowani.
 
Czy zmieniają się dotychczasowe numery infolinii?
Nie. Klienci połączonego banku mogą korzystać z dotychczasowych numerów serwisów telefonicznych - serwisy infolinii nie ulegają połączeniu.
 
Czy mogę wypłacać gotówkę w bankomatach obu banków?
Tak. Już od 1 stycznia 2013 wszyscy Klienci mogą wypłacać gotówkę z bankomatów połączonej sieci na takich samych warunkach, na jakich wypłacali ją w bankomatach swojego dotychczasowego banku.
 
Co zmieni się w oddziałach połączonego banku?
Placówki banku będą od przełomu stycznia i lutego oznaczone nową marką Raiffeisen Polbank. Jednocześnie zostanie poszerzony zakres obsługi. Od tego momentu Klienci będą mogli we wszystkich placówkach realizować codzienne transakcje bankowe, m.in. dokonywać wpłat i wypłat gotówkowych, sprawdzać saldo na koncie, zlecać przelewy i zlecenia stałe, obsługiwać i zastrzegać karty płatnicze.