Raiffeisen Polbank należy do Raiffeisen Bank International AG (RBI), jednej z największych grup bankowych działających w Europie Środkowej i Wschodniej. Poprzez banki, spółki leasingowe i inne firmy z branży finansowej, zatrudniające w sumie 58 tys. pracowników, obsługuje ona w Austrii oraz 15 krajach regionu ponad 14,6 milionów klientów w sieci około 3 tys. placówek.

Raiffeisen Bank International AG (RBI) jest wiodącą instytucją finansową oferującą usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej w Austrii oraz liderem wśród banków uniwersalnych w Europie Środkowej i Wschodniej. RBI powstał z połączenia niektórych obszarów wydzielonych z Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) i Raiffeisen International Bank-Holding AG (RI). Transakcja została dokonana w październiku 2010. RBI jest całkowicie skonsolidowanym podmiotem zależnym RZB. RZB posiada 60,7% akcji RBI. Pozostałe akcje znajdują się w wolnym obrocie na giełdzie papierów wartościowych w Wiedniu.
 
RBI oferuje usługi bankowości korporacyjnej i inwestycyjnej firmom działającym w Austrii i na pozostałych rynkach regionu. Posiada sieć oddziałów bankowych i leasingowych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej, obsługujących klientów detalicznych i korporacyjnych. RBI jest również obecny na rynkach Azji i w światowych centrach finansowych. Banki Grupy RBI działają na następujących rynkach Europy Srodkowej i Wschodniej:
 
Albania - Raiffeisen Bank Sh.a.
Białoruś - Priorbank, OAO
Bośnia i Hercegowina - Raiffeisen Bank d.d. Bosna i Hercegovina
Bułgaria - Raiffeisenbank (Bulgaria) EAD
Chorwacja - Raiffeisenbank Austria d.d.
Republika Czech - Raiffeisenbank a.s.
Węgry - Raiffeisen Bank Zrt.
Kosowo - Raiffeisen Bank Kosovo J.S.C.
Polska - Raiffeisen Bank Polska S.A.
Rumunia - Raiffeisen Bank S.A.
Rosja - ZAO Raiffeisenbank
Serbia - Raiffeisen banka a.d.
Słowacja - Tatra banka, a.s.
Ukraina - VAT Raiffeisen Bank Aval
 
RBI jest spółką nadrzędną dla wymienionych banków. Posiada w nich większość udziałów (najczęściej 100%). W skład Grupy RBI wchodzą też liczne spółki leasingowe, w tym w Kazachstanie i w Mołdawii. Grupa jest obecna w Europie Zachodniej i Stanach Zjednoczonych: posiada oddział w Londynie oraz przedstawicielstwa w Brukseli, Frankfurcie, Madrycie, Mediolanie, Paryżu, Sztokholmie i Nowym Jorku. RBI posiada również spółkę finansową w Nowym Jorku (z przedstawicielstwami w Chicago i Houston) oraz bank zależny na Malcie. W Azji, gdzie również koncentruje się uwaga RBI, Grupa posiada oddziały w Pekinie (wraz z przedstawicielstwami w Harbinie i Zhuhai), w Xiamen (Chiny) i Singapurze oraz spółkę finansową w Hong Kongu, jak również przedstawicielstwa w Mieście Ho Chi Minh, Mumbaju i Seulu. Obecność banku na międzynarodowych rynkach jest świadectwem przyjętej strategii dla rynków wschodzących. Grupa RBI uzupełnia swoją działalność bankową o aktywność spółek specjalizujących się w wielu obszarach, m.in. M&A, inwestycji w nieruchomości, zarządzaniu aktywami i funduszami oraz zarządzaniu projektami.
 
Jakość usług i zaangażowanie Grupy znajduje odzwierciedlenie w licznych lokalnych i międzynarodowych wyróżnieniach, mi.in. prestiżowych tytułów "The Banker", "Euromoney" i "Global Finance".
 
RBI jest podmiotem zależnym RZB z siedzibą w Wiedniu. Założony w 1927 roku Raiffeisen Zentralbank Österreich AG (RZB) jest jednostką nadrzędną i centralną dla całej grupy RZB i Austriackiej Grupy Bankowej (RBG). RBG reprezentuje niemal 25% całego sektora bankowego w Austrii z siecią ponad 550 niezależnych banków i 1700 oddziałów. Na koniec czerwca 2012 skonsolidowana suma bilansowa Grupy RZB wynosiła 157,2 mld euro.

Trzywarstwowa struktura RBG składa się z banków Raiffeisen na poziomie lokalnym, regionalnych banków Raiffeisen i RZB jako centralnej instytucji. Lokalne banki Raiffeisen są spółdzielniami kredytowymi, działającymi jako banki detaliczne. Regionalne banki Raiffeisen są właścicielami banków w regionie i mają ok 88% akcji zwykłych RZB. Idea banków spółdzielczych wywodzi się z pierwotnej koncepcji niemieckiego reformatora i działacza społecznego Friedricha Wilhelma Raiffeisena (1818-1888).