EMIR

Raiffeisen Polbank zwraca koszty numeru LEI!

Jeśli prowadzą Państwo firmę, która:

  • zgodnie z Rozporządzeniem Unii Europejskiej EMIR zobowiązana jest do posiadania numeru LEI
  • zamierza aktywnie korzystać z transakcji zabezpieczających ryzyko rynkowe w RaiffeisenPolbank,

 

mogą Państwo w 2015 roku uzyskać zwrot kosztów rejestracji lub utrzymywania numeru LEI w KDPW.
Zwrot kosztów numeru LEI dokonywany jest na rachunek firmowy po zawarciu pierwszej transakcji pochodnej w RaiffeisenPolbankw okresie trwania promocji.

Klienci, którzy:

  • pozyskali numer LEI w roku 2015 mogą uzyskać refundację opłaty rejestracyjnej w kwocie 590,40 zł brutto
  • pozyskali numer LEI w roku 2014 mogą uzyskać refundację opłaty abonamentowejw kwocie 295,20 zł brutto


Promocja dotyczy następujących transakcji:

  • rynek walutowy: walutowa transakcja terminowa, opcja walutowa,
  • rynek stopy procentowej: transakcja zamiany (IRS) lub inny swapodsetkowy.

 

Szczegóły znajdują się w regulaminie "Zwrot kosztów numeru LEI 2015", dostępnym poniżej.

Aby skorzystać z promocji prosimy o kontakt z Państwa dealerem walutowym lub specjalistą ds. rynków finansowych.