dane adresowe

Szanowni Państwo! 
Pragniemy poinformować, że Raiffeisen Polbank zmienił adres swojej siedziby.

Od 22 kwietnia 2016 r. nowym adresem jest:

ul. Grzybowska 78
00-844 Warszawa
Nr tel.: +48 22  347 70 00
Nr fx: + 48 22 347 70 01

Numer KRS, Regon i NIP pozostają bez zmian. 

NIP: 526-020-58-71
NIP UE: PL 5260205871
Regon: 010000854
Kod SWIFT: RCBWPLPW
Kod LEI: 259400B9NW8RT98P1F72  


Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844 Warszawa, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla miasta stołecznego Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000014540, o nr REGON: 010000854, NIP: 526-020-58-71, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN.