Dzienna wycena Funduszy Inwestycyjnych

Archiwalne notowania funduszy inwestycyjnych Polbank

Podane w tabeli nazwy subfunduszy są nazwami handlowymi używanymi na terenie Polski. Nazwy oryginalne subfunduszy wskazane są w prospektach.

Dokumenty funduszy RCM

Poniższa dokumentacja została zamieszczona na stronie Banku wyłącznie w celach informacyjnych. Zgodnie z Ustawą
o funduszach inwestycyjnych z dnia z dnia 27 maja 2004 r. fundusz ma obowiązek umieszczać na swojej stronie aktualne dokumenty wymagane prawem. W związku z tym aktualne wersje dokumentów znajdują się na stronie internetowej funduszu zagranicznego Raiffeisen Capital Management, przy czym Bank dołoży starań, aby umieszczać na stronie Banku aktualne wersje z możliwie najmniejszym opóźnieniem.

 

http://www.rcm-international.com/RCMPL/Page/Fondsuebersicht/1357896910028 
(należy wybrać nazwę funduszu w języku polskim oraz zakładkę "Documents").

Aby znaleźć odpowiedni dokument należy wybrać nazwę funduszu w języku polskim oraz w kolejnym kroku przejść do piątej
w kolejności zakładki "Documents", która zawiera wszystkie wymagane prawem dokumenty takie jak: KIID, dodatkowe informacje dla inwestorów, prospekty i półroczne oraz roczne sprawozdania finansowe.

Oznaczenia zawarte na stronie źródłowej oznaczają:

  • Key investor information - kluczowe informacje dla inwestorów
  • Sales prospectuses - prospekty funduszy
  • Semi-annual reports - finansowe sprawozdania półroczne
  • Annual reports - finansowe sprawozdania roczne
  • Additional Investor Information - dodatkowe informacje dla inwestorów

 

RAIFFEISEN GLOBAL OBLIGACJE - dokumenty

RAIFFEISEN EURO SPÓŁKI - dokumenty

RAIFFEISEN ZROWNOWAZONY MIX - dokumenty

RAIFFEISEN GLOBAL AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN EUROPA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN US AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN EUROPA WSCHODNIA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN EUROAZJA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN ENERGIA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN HEALTH CARE AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN TECHNOLOGIA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN RYNKI WSCHODZACE AKCJE EUR - dokumenty

RAIFFEISEN RYNKI WSCHODZACE AKCJE PLN - dokumenty

RAIFFEISEN PACYFIK AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN EUROPA SMALL CAP - dokumenty

RAIFFEISEN TOP DYWIDENDA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN ROSJA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN INFRASTRUKTURA AKCJE - dokumenty

RAIFFEISEN DOLAR OBLIGACJE KRÓTKOTERMINOWE - dokumenty

RAIFFEISEN EUROPA WSCHODNIA OBLIGACJE - dokumenty

RAIFFEISEN RYNKI WSCHODZĄCE OBLIGAC. - dokumenty

RAIFFEISEN EUROPA OBLIG. WYSOKODOCH - dokumenty

RAIFFEISEN AKTYWNE SUROWCE - dokumenty

RAIFFEISEN GLOBAL ALLOCATION STRATEGIES PLUS - dokumenty

RAIFFEISEN EUROPLUS OBLIGACJE - dokumenty