WYMIANA WALUT

Polega na kupnie lub sprzedaży przez Klienta określonej kwoty waluty po ustalonym przez strony kursie z datą rozliczenia przypadającą najpóźniej dwa dni robocze po dniu zawarcia transakcji.

Przeznaczenie

Transakcje mogą być zawierane w celu realizacji płatności w obrocie dewizowym (w tym przy wykorzystaniu zagranicznego polecenia przelewu składanego odrębnie przez Klienta).

Obsługa transakcji walutowych w Raiffeisen Polbank

  • za pośrednictwem internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer
  • możliwość negocjowania kursów walutowych
  • prosta i szybka procedura zawierania oraz rozliczania transakcji
  • bieżąca informacja o sytuacji na rynkach finansowych
  • prognozy walutowe i makroekonomiczne
  • obsługa transakcji we wszystkich walutach wymienialnych

Sposoby zawierania transakcji

  • poprzez Internetową Platformę Transakcyjną R-Dealer - aplikację oferującą Klientom bezpośredni dostęp do kursów on-line
  •  poprzez aplikację R-Dealer Mobile, stworzoną dla smart phonów i tabletów
  • poprzez telefoniczny kontakt z dealerem walutowym


Sprawdź jak działa R-Dealer w wersji demo (użytkownik: demo, hasło: demo).

Sprawdź jak dziala R-Dealer Mobile na stronie
mobilnybank.pl/firmowe

Sprawdź również