WALUTOWE TRANSAKCJE
TERMINOWE

Przy pomocy Walutowych Transakcji Terminowych FX Forward można skutecznie zarządzać ryzykiem kursu walutowego, występującego w przypadku działalności importowych bądź eksportowych.

Charakterystyka

Walutowe Transakcje Terminowe FX Forward są prostym instrumentem powszechnie wykorzystywanym w celu ograniczania negatywnych skutków wahań kursów walutowych.

FX Forward jest umową polegającą na wymianie waluty X na walutę Y. Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty, która będzie miała miejsce w przyszłości ustalane są w dniu zawarcia transakcji.  
Transakcje FX Forward może zawierać każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał Umowę Ramową o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych. Walutowe Transakcje Terminowe zawierane są za pośrednictwem platformy internetowej R-Dealer lub telefonicznie z Dealerem. Minimalna kwota FX Forward to 500 PLN lub równowartość tej kwoty w innej walucie. Maksymalny termin realizacji transakcji to 2 lata od daty zawarcia. Transakcja wymaga zabezpieczenia w postaci depozytu kaucyjnego (w wysokości 7-11% wartości transakcji w zależności od waluty) w dniu zawarcia transakcji.

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG. , BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG

WAŻNE: Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

 

Korzyści

  • Bezkosztowo ogranicza ryzyko walutowe, brak prowizji i opłat z tytułu zawarcia transakcji.
  • Pozwala zmodyfikować pierwotnie ustaloną datę rozliczenia oraz dowolnie  podzielić kwotę zobowiązania.
  • Pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb.
  • Pełne zabezpieczenie przed negatywnymi zmianami kursu.
  • Pozawala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.
  • Umożliwia rozliczenia transakcji bez dostawy waluty.

Ryzyko

  • Z chwilą zawarcia transakcji strony przyjmują na siebie obligatoryjne zobowiązanie rozliczenia transakcji na podstawie uzgodnionych warunków transakcji.
  • Brak  partycypacji w pozytywnych zmianach kursowych na rynku.
  • Potencjalne utracone korzyści wynikające z pozytywnych dla zabezpieczanej transakcji handlowej zmian kursu w przyszłości są nieograniczone.

Dyrektywa MIFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdują się w zakładce MIFID.

Sprawdź również