Opcje Walutowe

Opcje walutowe skutecznie eliminują niepożądane zmiany kursu walut. Jedynym kosztem ponoszonym przez nabywcę opcji jest zapłacona premia.

Charakterystyka

Transakcja opcyjna jest umową pomiędzy nabywcą, a wystawcą opcji, na mocy której nabywca ma prawo, nie obowiązek, do kupna (opcja CALL) lub sprzedaży (opcja PUT) waluty. Kurs wymiany, wolumen transakcji oraz data fizycznej dostawy waluty ustalane są w dniu zawarcia transakcji.  

Za zakupione prawo nabywca płaci wystawcy premię opcyjną. Otrzymana premia zobowiązuje wystawcę opcji do jej realizacji na żądanie nabywcy. W dniu wygaśnięcia instrumentu nabywca decyduje czy realizuje nabyte prawo, czy korzystniejszym dla niego będzie kurs na rynku bieżącym.

Opcję walutową może nabyć każdy Klient, który posiada rachunki w Raiffeisen Polbank i podpisał Umowę Ramową o współpracy w zakresie Transakcji Terminowych i Pochodnych. W naszej ofercie posiadamy m.in. opcje waniliowe oraz wybrane opcje egzotyczne: binarne, barierowe, azjatyckie.

Źródłami kwotowań instrumentów finansowych są następujące instytucje: Raiffeisen Bank International (RBI), Barclays Bank, UBS AG. , BZ WBK S.A., BANK MILLENNIUM S.A.,  FM PBP Bank S.A., GETIN Noble Bank S.A., Bank Pekao S.A, ING Bank Śląski S.A., BANK HANDLOWY,  BANK PKO BP, BGK, Alior Bank,  Idea Bank, mBank, Bnp Paribas, Commerzbank AG

WAŻNE: Szczegółowe informacje o instrumencie finansowym znajdują się w poniższym dokumencie. Prosimy o uważne przeczytanie dokumentu przed podpisaniem umowy.

 

Korzyści

  • Umożliwia korzystanie z pozytywnych zmian na rynku.
  • Pełne zabezpieczenie przed negatywnymi zmianami kursu.
  • Pozwala precyzyjnie zaplanować przyszłe przepływy, dopasować parametry transakcji do potrzeb.
  • Pozawala aktywnie zarządzać ryzykiem walutowym, umożliwia projekcję wyniku finansowego.
  • Możliwość rozliczenia transakcji bez dostawy waluty.

Ryzyko

Jedynym ryzykiem jakie ponosi nabywca opcji jest nieskorzystanie z opcji pomimo zapłaconej premii (strata w wysokości zapłaconej premii).

Dyrektywa MIFID

Produkt należy do grupy instrumentów finansowych, do których Raiffeisen Bank Polska S.A. stosuje krajowe przepisy implementujące Dyrektywę MIFID. Szczegółowe informacje na temat Dyrektywy MIFID, charakterystyki produktów, w tym ryzyk związanych z inwestowaniem znajdą Państwo w zakładce MIFID.

Sprawdź również