Lokaty terminowe

Oferujemy Lokaty terminowe na okres już od 8 dni do 1 roku, w różnych walutach, z atrakcyjnym oprocentowaniem. Można je zakładać poprzez bankowość internetową, podczas rozmowy z Centrum Telefonicznym lub w placówce.

Lokata terminowa to gwarancja stałego oprocentowania

  • waluty: PLN, EUR, USD, GBP
  • terminy: 1, 2, 3, 6 lub 12 miesięcy
  • minimalne kwoty: 5.000 PLN lub 2.500 jednostek waluty
  • możliwość automatycznego odnawiania lokaty
  • wysokość oprocentowania uzależniona od kwoty i okresu lokaty (szczegóły w Tabeli Oprocentowania)
  • zysk z lokaty nie podlega podatkowi od zysków kapitałowych

Gdzie można założyć lokatę

  • w każdej placówce banku
  • poprzez Call Centre pod numerem 801 180 801 lub 22 549 99 99, po połączeniu wciskając 1, następnie 6 aby przyspieszyć połączenie
  • w bankowości Internetowej R-Online Biznes ? w tym kanale możesz założyć lokatę na dowolny termin od 8 dni do 1 roku