Rachunek
rozliczeniowo -
lokacyjny

To rachunek pomocniczy z atrakcyjnym oprocentowaniem oraz możliwością dokonywania wypłat z rachunku w dowolnym czasie bez utraty odsetek. Rachunek lokacyjny możesz otworzyć do każdego pakietu.

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny

 • dostępny dla każdego Pakietu
 • pieniądze Twojej firmy pracują już od pierwszej złotówki
 • atrakcyjne oprocentowanie - aż do 1,05% - jest ono tym wyższe im więcej środków zgromadzisz na rachunku
 • rachunek rozliczeniowo-lokacyjny może być prowadzony w trzech walutach: PLN, EUR, USD
 • wypłata środków bez utraty odsetek
 • 0 PLN za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • możliwość lokowania dowolnych kwot
 • łatwy dostęp do środków za pośrednictwem systemu bankowości internetowej R-Online, aplikacji Mobilny Bank, Centrum Obsługi Klienta oraz sieci oddziałów Raiffeisen Polbank
 • aktualna Tabela Oprocentowania dostępna w zakładce dokumenty do pobrania

Rachunek rozliczeniowo-lokacyjny dla Wymarzonego Konta dla Biznesu Non-Profit

 • dostępny wyłącznie dla form prawnych takich jak: fundacje, stowarzyszenia, wspólnoty mieszkaniowe, spółdzielnie, związki zawodowe, szkoły i przedszkola publiczne, osoby prawne kościoła, nadleśnictwa i kancelarie notarialne 
 • atrakcyjne oprocentowanie - aż do 1,95% - jest ono tym wyższe im więcej środków zgromadzisz na rachunku
 • rachunek rozliczeniowo-lokacyjny może być prowadzony w PLN
 • wypłata środków bez utraty odsetek
 • 0 PLN za otwarcie i prowadzenie rachunku
 • możliwość lokowania dowolnych kwot
 • aktualna Tabela Oprocentowania dostępna w zakładce dokumenty do pobrania