Cechy Pożyczki

  • maksymalna kwota - 1 200 000 PLN
  • oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku
  • okres kredytowania od 12 do 180 miesięcy
  • kapitał i odsetki spłacane są w okresach miesięcznych w ratach malejących lub równych
  • zabezpieczeniem mogą być nieruchomości firmowe i osobiste oraz nieruchomości rolne
  • nieruchomość stanowiąca zabezpieczenie kredytu może należeć do osób trzecich
  • możliwość zabezpieczenia spłaty ubezpieczeniem na życie Kredyt z Ochroną 24
  • atrakcyjne ubezpieczenie nieruchomości Bezpieczna Nieruchomość

Przeznaczenie Pożyczki

Dowolny cel związany z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym na spłatę kredytu/pożyczki oraz finansowanie nakładów, których celem jest stworzenie nowego lub powiększenie istniejącego majątku trwałego, w szczególności na:

  • zakup lub modernizację sprzętu, nabywanie majątku trwałego
  • zakup, budowę, rozbudowę lub modernizację obiektów

Sprawdź również