LIMIT KREDYTOWY
w RACHUNKU BIEŻĄCYM
zabezpieczony i niezabezpieczony

Odnawialny,kredyt w rachunku bieżącym gwarantujący szybki i łatwy dostęp do gotówki, kiedy tylko jest potrzebna.

Limit kredytowy w rachunku bieżącym zabezpieczony

Cechy Limitu

 • kwota kredytu: do 500 000 PLN
 • oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku
 • maksymalny okres kredytowania 12 miesięcy
 • finansowanie bieżącej działalności gospodarczej
 • elastyczna forma spłaty - każdy wpływ na rachunek bieżący zmniejsza wielkość zadłużenia, spłaty można dokonywać w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie
 • nie wymaga dostarczenia sprawozdań kwartalnych lub rocznych w trakcie trwania produktu
 • dobrowolne ubezpieczenie R-Bezpieczna Spłata
 • atrakcyjne ubezpieczenie nieruchomości Bezpieczna Nieruchomość

Limit kredytowy w rachunku bieżącym niezabezpieczony

Cechy Limitu

 • kredyt przyznawany bez żadnych zabezpieczeń
 • kwota kredytu: do 250 000 PLN
 • Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża banku
 • elastyczna forma spłaty - każdy wpływ na rachunek bieżący zmniejsza wielkość zadłużenia, spłaty można dokonywać w dowolnym terminie i w dowolnej kwocie
 • Odnowienie następuje po 12 miesiącach bez dodatkowych formalności
 • dobrowolne ubezpieczenie  R-Bezpieczna Spłata

 

Ubezpieczenie R-Bezpieczna Spłata

 • jest przeznaczone dla osób prowadzących indywidualną działalność gospodarczą
 • w ramch ubezpieczenia ubezpieczyciel Uniqa TU na Życie S.A. dokona spłaty zadłużenia na dzień przed zajściem zdarzenia ubezpieczeniowego, w przypadku: śmierci Ubezpieczonego lub całkowitej niezdolności do pracy Ubezpieczonego w następstwie nieszczęśliwego wypadku lub choroby, orzeczonej przez ZUS
 • świadczenie jest ograniczone do kwoty 250 000 PLN
 • miesięczny koszt ubezpieczenia: 0,25% salda zadłużenia
 • opłata naliczana jest wyłącznie za dni, w których Ubezpieczony korzysta z zadłużenia
 • przystąpienie do ubezpieczenia jest całkowicie dobrowolne i niesie ze sobą dodatkową korzyść w postaci obniżenia oprocentowania kredytu w rachunku bieżącym o 1 punkt procentowy