Cechy kredytu

  • maksymalna kwota - 500 000 PLN
  • oprocentowanie: WIBOR 3M + marża banku
  • okres kredytowania do 84 miesięcy (okres kredytowania + wiek samochodu = 84 m)
  • kapitał i odsetki spłacane są w okresach miesięcznych w ratach malejących lub równych
  • zabezpieczenie kredytu może stanowić przewłaszczenie ułamkowej części kredytowanego samochodu + cesja praw z ubezpieczenia AC tego samochodu

Infomracje dodatkowe

Możliwość spłaty kredytu inwestycyjnego w innym banku - zaciągniętego na zakup samochodu

Finansujemy:

  • samochody osobowe oraz małe samochody dostawcze (dopuszczalna masa całkowita nie większa niż 3,5 tony)
  • samochody fabrycznie nowe oraz samochody używane (maksymalnie 6-letnie)


Nie są akceptowane samochody używane nie zarejestrowane na terytorium RP

Sprawdź również