Wymarzone Konto
dla Biznesu
non-profit

Wymarzone Konto dla Biznesu przeznaczone dla wybranych form prawnych i organizacji non-profit.

Wymarzone Konto dla Biznesu non-profit:

 • stowarzyszenia
 • wspólnoty mieszkaniowe
 • spółdzielnie
 • związki zawodowe

 

 

 

 

 • szkoły i przedszkola
 • osoby prawne kościoła
 • nadleśnictwa
 • kancelarie notarialne

Zalety Wymarzonego Konta dla Biznesu non-profit:

 • 0 zł za prowadzenie rachunku bieżącego
 • 0 zł za prowadzenie rachunków pomocniczych
 • 0 zł za prowadzenie atrakcyjnie oprocentowanego rachunku rozliczeniowo-lokacyjnego z nielimitowaną liczbą bezpłatnych przelewów wewnętrznych
 • 0 zł za za wszystkie przelewy krajowe w PLN, wykonane przez bankowość internetową lub Mobilny Bank z rachunku bieżącego lub pomocniczego,
 • 0 zł za wszystkie wypłaty w bankomatach sieci Euronet w kraju w PLN,
 • 0 zł za wszystkie wpłaty ww wpłatomatach sieci Euronet zlokalizowanych w placówkach Banku w PLN,
 • 0 zł za udostępnienie  z bankowości internetowej, Mobilnego Banku oraz Centrum Telefonicznego.

Oprocentowanie rachunku bieżącego:

Wszystkie środki, znajdujące się na rachunku bieżącym są oprocentowanie.

0,75% = stopa referencyjna NBP x 0,5

 

Możliwości usprawniające masowe zarządzanie finansami:

 • Sweep - usługa zarządzania saldami  

Automatyczne, bezpłatne codzienne przeksięgowanie środków z rachunku bieżącego na rozliczeniowo- lokacyjny powyżej wskazanej przez Klienta kwoty.

 • MassCollect - płatności masowe

MassCollect jest usługą zaprojektowaną do przetwarzania wielu płatności przychodzących. W przypadku wspólnot, każdy lokator otrzymuje swój indywidualny numer rachunku, na który wpłaca czynsz i inne opłaty eksploatacyjne. Rozwiązanie to stworzone jest dla przyśpieszenia spływu należności firmy oraz jednoznacznej identyfikacji płatności. 

 • Funkcja Holding 

Możliwość pobierania wyciągów w postaci jednego pliku dla wszystkich rachunków bieżących obsługiwanych przez danego administratora. Akceptowanie paczek przelewów zleconych z różnych wspólnot / jednostek w jednym miejscu bez konieczności przelogowania się na konto każdej wspólnoty/ jednostki oddzielnie. Pobieranie raportów płatności masowych dla wszystkich wspólnot obsługiwanych przez administratora w jednym miejscu.