Firma bez Strat

Unikalne zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania firmy przygotowane wspólnie z TU Europa SA

Opis produktu

Ubezpieczenie "Firma bez Strat" to unikalne zabezpieczenie ciągłości funkcjonowania Przedsiębiorcy przygotowane wspólnie z TU Europa SA chroniące zarówno od zakłócenia działalności gospodarczej wywołanych szkodą w mieniu jak i chorobą lub hospitalizacją Przedsiębiorcy.

Korzyści

  • spokój, który daje zabezpieczenie Przedsiębiorcy także w sytuacjach gdy losowe zdarzenia nie pozwalają na jego funkcjonowanie,
  • komfort, że w przypadku nieprzewidzianych sytuacji, Twoja płynność finansowa nie zostanie zaburzona,
  • wsparcie, które otrzymujesz niezwłocznie po wystąpieniu szkody w postaci Świadczenia gwarantowanego,
  • elastyczność, możesz wybrać jeden z 3 Wariantów ochrony aby dostosować koszty i wysokość świadczeń adekwatnie do skali prowadzonej działalności.

Zakres ochrony ubezpieczeniowej

Ubezpieczenie "Firma bez Strat" zapewnia kompleksową ochronę na wypadek:

  • wystąpienia Straty (czyli nie osiągnięcie planowanego Zysku Brutto w wyniku szkody w mieniu) albo Upadłości Ubezpieczonego,
  • Całkowitej niezdolności do pracy, Czasowej niezdolności do pracy lub Trwałego  Inwalidztwa,
  • Hospitalizacji

Warianty ubezpieczenia

Ubezpieczenie dostępne jest w 3 Wariantach które różnią się wysokością świadczeń aby każdy Przedsiębiorca mógł wybrać opcję najlepiej dopasowaną do charakteru prowadzonej działalności gospodarczej.

Suma ubezpieczenia

Sumy ubezpieczenia wynoszą:

WARIANT 1

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

30 000 zł

Świadczenie gwarantowane

2 000 zł

Upadłość Ubezpieczonego

13 500 zł

Całkowita niezdolność do pracy

30 000 zł

Czasowa niezdolność do pracy

1 500 zł

Trwałe inwalidztwo

30 000 zł

Hospitalizacja

1 500 zł


WARIANT 2

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

60 000 zł

Świadczenie gwarantowane

3 000 zł

Upadłość Ubezpieczonego

27 000 zł

Całkowita niezdolność do pracy

60 000 zł

Czasowa niezdolność do pracy

2 500 zł

Trwałe inwalidztwo

60 000 zł

Hospitalizacja

2 500 zł


WARIANT 3

Zdarzenie Ubezpieczeniowe

Suma ubezpieczenia

Strata w Okresie Odszkodowawczym

150 000 zł

Świadczenie gwarantowane

4 000 zł

Upadłość Ubezpieczonego

67 500 zł

Całkowita niezdolność do pracy

150 000 zł

Czasowa niezdolność do pracy

6 000 zł

Trwałe inwalidztwo

150 000 zł

Hospitalizacja

6 000 zł

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat

ZADAJ PYTANIE

Wyslij e-mail do Zespołu Obsługi Klienta wypełniając ponizszy formularz.

W trosce o bezpieczeństwo prosimy nie podawać za pomocą formularza informacji poufnych (w tym np. informacji dotyczących finansów)