Karta debetowa
Visa Business

Karta debetowa wydawana do kont firmowych prowadzonych w PLN.

KORZYŚCI

 • 0 zł za wypłaty z bankomatów sieci Euronet w Polsce oraz usytuowanych w placówkach Banku
 • 0 zł za wpłaty w wyszczególnionych bankomatach własnych Banku  
 • 3 zł za użytkowanie karty, a jeżeli wypływy na konto będą wyższe to opłata będzie obniżona : 1,5 zł za wpływy powyżej 20 tyś zł  lub do 0 zł za wpływy powyżej 100 tyś zł
 • możliwość otwarcia dla każdej karty osobnego rachunku w PLN
 • możliwość wydania dowolnej liczby kart do jednego rachunku w PLN (np. dla właścicieli, pracowników)
 • możliwość ustalania dziennych limitów transakcyjnych dla każdej karty wydanej do rachunku w PLN
 • możliwość realizowania transakcji przez Internet, telefon
 • możliwości zbiorczego przygotowania zestawienia transakcji w bankowości elektronicznej  dokonanych przy użyciu wszystkich kart  wydanych do rachunku  
 • możliwość wnioskowania o ubezpieczenie "Karta Business bez Ryzyka" dla posiadanych kart
 • możliwość transakcji zbliżeniowych dzięki technologii VISA PayWave

CAŁODOBOWE WPŁATOMATY

Oferujemy możliwość bezpłatnego dokonywania wpłat w PLN w bankomatach z funkcją wpłatomatu w wyszczególnionych placówkach banku na terenie całej Polski.

TECHNOLOGIA VISA PAYWAVE

 • karty z technologią zbliżeniową VISA PayWave to szybkie i bezpieczne dokonywanie płatności poprzez zbliżenie karty do terminala, bez podawania PIN, do kwoty 50 PLN
 • karty VISA PayWave mogą być używane w miejscach oznaczonych logo VISA PayWave w Polsce i za granicą.

UBEZPIECZENIE "KARTA BUSINESS BEZ RYZYKA"

Wspólnie z Towarzystwem Ubezpieczeniowym UNIQA S.A dla posiadaczy i użytkowników kart debetowych VISA Business został przygotowany pakiet ubezpieczeniowy "Karta Business bez Ryzyka" w cenie 5,99 PLN miesięcznie za kartę.

Ubezpieczenie obejmuje:

 • utratę/kradzież karty
 • nieuprawnione wykorzystanie karty
 • utratę środków wypłaconych kartą z bankomatu lub kasy banku
 • ubezpieczenie w podróży zagranicznej obejmujące:
 • opiekę medyczną
 • ubezpieczenie na życie
 • utratę, zniszczenie i spóźnienie bagażu
 • pomoc w podróży (prawną, finansową)
 • OC

 

Szczegółowe informacje na temat ubezpieczenia.

Sprawdź również