Gwarancje Bankowe

Gwarancja bankowa jest nieodwołanym zobowiązaniem banku, zapewniającym pokrycie zobowiązań finansowych Klienta. Oznacza to, że określona kwota zostanie wypłacona beneficjentowi wskazanemu w gwarancji, w chwili, gdy spełni on określone w dokumencie warunki.

Korzyści dla Zleceniodawcy wynikające z wystawienia gwarancji bankowej

 • bezgotówkowa forma zabezpieczenia zobowiązań wobec kontrahentów – zleceniodawca nie deponuje u kontrahenta własnych środków
 • wzrost wiarygodności firmy wobec kontrahentów – zobowiązanym z gwarancji jest Bank
 • korzystniejsze warunki transakcji – w przypadku gwarancji płatności stanowiącej zabezpieczenie tzw. kredytu kupieckiego istnieje możliwość odroczenia terminów płatności
 • możliwość odzyskania gotówki od kontrahenta – w przypadku gwarancji wystawianej na okres rękojmi - Beneficjenci zatrzymują część kwot celem zabezpieczenia, wystawienie gwarancji zwrotu kwot zatrzymanych pozwala na odzyskanie tych środków

Gwarancje bankowe są przeznaczone dla firm, które

 • współpracują z firmami na rynku krajowym i zagranicznym,
 • są eksporterem, importerem,
 • zawierają kontrakty,
 • są najemcami,
 • chcą wynegocjować korzystniejszą cenę, podnieść swoją wiarygodność
 • pragną odzyskać wcześniej zablokowane pieniądze

Rodzaje gwarancji

 • Gwarancja przetargowa
 • Gwarancja dobrego wykonania umowy
 • Gwarancja rękojmi
 • Gwarancja zwrotu zaliczki
 • Gwarancja zwrotu kwot zatrzymanych
 • Gwarancja płatnicza
 • Gwarancja najmu
 • Gwarancja spłaty kredytu
 • Gwarancja transportowa

Sprawdź również