Gwarancje Bankowe

Gwarancja bankowa jest nieodwołanym zobowiązaniem banku, zapewniającym pokrycie zobowiązań finansowych Klienta. Oznacza to, że określona kwota zostanie wypłacona beneficjentowi wskazanemu w gwarancji, w chwili, gdy spełni on określone w dokumencie warunki.

Sprawdź również