Elektroniczne
Wyciągi

Korzystaj z elektronicznej formy wyciągów i posiadaj do nich dostęp w każdej chwili

Usługa oferowana jest do wszystkich Rachunków (bieżącego, pomocniczego, rozliczeniowo-lokacyjnego), Karty kredytowej oraz Linii kredytowej.

W ramach usługi udostępniamy wyciągi:

 • w bankowości internetowej w formie pliku PDF, dla Użytkowników posiadających do nich dostęp
 • zabezpieczone w formie pliku PDF na adres e-mail firmy


Serwis e-Wyciągi - przypomnienie/zmiana hasła do odczytania plików PDF przesyłanych na adres e-mail

Przewodnik Użytkownika - Wyciągi Elektroniczne

 

Dodatkowe informacje o usłudze:

 • uruchomienie usługi na adres e-mail jest równoznaczne z rezygnacją z otrzymywania wyciągów w farmie papierowej
 • usługa na adres e-mail może być uzupełnieniem udostępniania wyciągów poprzez bankowość internetową, przy czym usługa dodatkowa może być płatna
 • w celu aktywacji usługi na adres e-mail konieczne jest podanie adresu e-mail firmy, na który Bank będzie przekazywał korespondencję oraz wskazanie jednej osoby uprawnionej do otrzymania hasła w celu odczytania zabezpieczonych plików PDF

Korzyści z usługi:

 • bezpłatne otrzymywanie wyciągów elektronicznie, jeśli Klient posiada jedną formę otrzymywania korespondencji
 • możliwość prostego zapisania wyciągóww komputerze z zachowaniem dostępu do dokumentów w każdej chwili
 • ograniczenie korespondencji papierowej  
 • wystarczy złożyć jedną dyspozycję ustanowienia formy otrzymywania korespondencji, wówczas wyciąg, jak i inna korespondencja dla każdego produktu firmowego będzie dostarczana we wskazany przez Klienta sposób, w tym dla produktów otwieranych w przyszłości
 • w przypadku Rachunków istnieje możliwość ustalenia następujących cyklów rozliczeniowych dla wyciągów: dziennie, tygodniowo, miesięcznie


Usługę można uruchomić:

 • w każdym Oddziale Banku
 • w Centrum Telefonicznym, dzwoniąc pod nr 801 180 801*, 22 549 99 99 lub 801 222 582 - opcja możliwa tylko dla części Klientów (szczegóły u Doradcy)

Sprawdź również

KONTAKT

Kontakt Telefon,
e-mail i czat