Kurs złota Raiffeisen Polbank

Nazwa Kurs średni
Sztabka 1 Gram 191.00
Sztabka 2 Gram 319.00
Sztabka 5 Gram 757.00
Sztabka 10 Gram 1,465.00
Sztabka 20 Gram 2,851.00
Sztabka 50 Gram 7,080.00
Sztabka 100 Gram 14,028.00
Sztabka 250 Gram 34,828.00
Sztabka 500 Gram 69,524.00
Sztabka 1000 Gram 138,960.00
Philharmoniker 1/10 Oz 480.00
Philharmoniker 1/4 Oz 1,168.00
Philharmoniker 1/2 Oz 2,273.00
Philharmoniker 1/1 Oz 4,416.00
USD 50 Buffalo 4,493.00
Kruger Rand 1/1 Oz 4,435.00
Panda 1/1 Oz 4,493.00
Maple Leaf 1/1 Oz Gold 4,427.00
1 Oz Kangaroo 4,405.00
1 Oz Rabbit 4,493.00
Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012 4,493.00