Kurs złota Raiffeisen Polbank

Nazwa Kurs średni
10 Koron 436.00
20 Koron 861.00
100 Koron 4,207.00
4 Guldeny 419.00
8 Guldenów 828.00
1 Dukat 487.00
4 Dukaty 1,984.00
Sztabka 1 Gram 188.00
Sztabka 2 Gram 316.00
Sztabka 5 Gram 748.00
Sztabka 10 Gram 1,447.00
Sztabka 20 Gram 2,812.00
Sztabka 50 Gram 6,984.00
Sztabka 100 Gram 13,833.00
Sztabka 250 Gram 34,354.00
Sztabka 500 Gram 68,556.00
Sztabka 1000 Gram 137,025.00
Philharmoniker 1/10 Oz 473.00
Philharmoniker 1/4 Oz 1,153.00
Philharmoniker 1/2 Oz 2,241.00
Philharmoniker 1/1 Oz 4,360.00
USD 50 Buffalo 4,429.00
Kruger Rand 1/1 Oz 4,377.00
Panda 1/1 Oz 4,429.00
Maple Leaf 1/1 Oz Gold 4,364.00
1 Oz Kangaroo 4,347.00
1 Oz Rabbit 4,429.00
Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012 4,429.00