Kurs złota Raiffeisen Polbank

Nazwa Kurs średni
Sztabka 1 Gram 188
Sztabka 2 Gram 314
Sztabka 5 Gram 745
Sztabka 10 Gram 1,441
Sztabka 20 Gram 2,799
Sztabka 50 Gram 6,951
Sztabka 100 Gram 13,771
Sztabka 250 Gram 34,185
Sztabka 500 Gram 68,239
Sztabka 1000 Gram 136,390
Philharmoniker 1/10 Oz 470
Philharmoniker 1/4 Oz 1,147
Philharmoniker 1/2 Oz 2,230
Philharmoniker 1/1 Oz 4,335
USD 50 Buffalo 4,398
Kruger Rand 1/1 Oz 4,354
Panda 1/1 Oz 4,398
Maple Leaf 1/1 Oz Gold 4,341
1 Oz Kangaroo 4,311
1 Oz Rabbit 4,618
Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012 4,398