Kurs złota Raiffeisen Polbank

Nazwa Kurs średni
Sztabka 1 Gram 192.00
Sztabka 2 Gram 323.00
Sztabka 5 Gram 762.00
Sztabka 10 Gram 1,476.00
Sztabka 20 Gram 2,869.00
Sztabka 50 Gram 7,129.00
Sztabka 100 Gram 14,126.00
Sztabka 250 Gram 35,073.00
Sztabka 500 Gram 70,013.00
Sztabka 1000 Gram 139,937.00
Philharmoniker 1/10 Oz 484.00
Philharmoniker 1/4 Oz 1,176.00
Philharmoniker 1/2 Oz 2,290.00
Philharmoniker 1/1 Oz 4,449.00
USD 50 Buffalo 4,522.00
Kruger Rand 1/1 Oz 4,469.00
Panda 1/1 Oz 4,522.00
Maple Leaf 1/1 Oz Gold 4,460.00
1 Oz Kangaroo 4,438.00
1 Oz Rabbit 4,522.00
Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012 4,522.00