Kurs złota Raiffeisen Polbank

Nazwa Kurs średni
Sztabka 1 Gram 188
Sztabka 2 Gram 314
Sztabka 5 Gram 744
Sztabka 10 Gram 1,440
Sztabka 20 Gram 2,796
Sztabka 50 Gram 6,939
Sztabka 100 Gram 13,750
Sztabka 250 Gram 34,145
Sztabka 500 Gram 68,136
Sztabka 1000 Gram 136,184
Philharmoniker 1/10 Oz 470
Philharmoniker 1/4 Oz 1,145
Philharmoniker 1/2 Oz 2,227
Philharmoniker 1/1 Oz 4,327
USD 50 Buffalo 4,402
Kruger Rand 1/1 Oz 4,349
Panda 1/1 Oz 4,402
Maple Leaf 1/1 Oz Gold 4,336
1 Oz Kangaroo 4,319
1 Oz Rabbit 4,402
Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012 4,402