Kurs złota Raiffeisen Polbank

Name Average rate
Sztabka 1 Gram 192
Sztabka 2 Gram 321
Sztabka 5 Gram 762
Sztabka 10 Gram 1,475
Sztabka 20 Gram 2,871
Sztabka 50 Gram 7,129
Sztabka 100 Gram 14,129
Sztabka 250 Gram 35,089
Sztabka 500 Gram 70,022
Sztabka 1000 Gram 139,956
Philharmoniker 1/10 Oz 483
Philharmoniker 1/4 Oz 1,176
Philharmoniker 1/2 Oz 2,288
Philharmoniker 1/1 Oz 4,448
USD 50 Buffalo 4,515
Kruger Rand 1/1 Oz 4,470
Panda 1/1 Oz 4,515
Maple Leaf 1/1 Oz Gold 4,457
1 Oz Kangaroo 4,426
1 Oz Rabbit 4,736
Eagle Au 1/1 Oz 50 USD USA 2012 4,515