Zarządzanie saldami

Zarządzanie saldami to rozwiązanie wspomagające zarządzanie i kontrolę sald na wielu rachunkach.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • automatyczne zarządzanie saldami rachunków,
  • przejrzysta analityka kont,
  • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych,
  • elastycznie dostosowanie  usług do indywidualnych potrzeb Klienta,
  • zarządzanie środkami na rachunkach,
  • kontrola nadwyżek i niedoborów środków na rachunkach.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Usługa Zarządzania Saldami umożliwia konsolidację sald na wyznaczonych rachunkach w ciągu dnia (automatyczna konsolidacja o każdej pełnej godzinie od 9:00 do 19:00) lub raz na koniec dnia roboczego.

Oferujemy trzy warianty działania i możliwość łączenia rachunków na kilku poziomach konsolidacji.

Transfer nadwyżki

  • automatyczne przeniesienie nadwyżki z subkonta ponad ustaloną kwotę, na rachunek główny usługi. Rozwiązanie szczególnie przydatne dla rachunków służących do przyjmowania wpłat i z przeważającą ilością transakcji przychodzących.

Uzupełnianie niedoborów

  • automatyczne uzupełnianie środków na subkontach do wysokości określonej kwoty, ze środków znajdujących się na rachunku bieżącym. Rozwiązanie szczególnie przydatne dla rachunków służących do wydatków (z większą ilością transakcji obciążających np. dla rachunku z kartą).

Zerowanie sald

  • automatyczne zerowanie sald subkont, szczególnie przydatna w przypadkach rozliczania wpływów i wypływów na rachunku przypisanym do określonej lokalizacji (oddziału lub przedstawicielstwa firmy). Bank każdorazowo uzupełni środki z rachunku głównego lub przeleje nadwyżkę środków na rachunek główny.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01