Zarządzanie rachunkiem z zagranicy

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy jest idealnym rozwiązaniem dla korporacji, które chcą centralnie administrować rachunkami swoich lokalnych oddziałów/spółek córek i firm zagranicznych w różnych krajach na świecie.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy pozwala na:

 • centralne zlecanie przelewów zarówno krajowych, walutowych, TARGET i SEPA,
 • cykliczne otrzymywanie raportów uznań/obciążeń na rachunkach za pomocą sieci SWIFT,
 • Raiffeisen Polbank umożliwia obsługę komunikatów MT w ramach umów bilateralnych międzybankowych oraz modelu SCORE (Standardized Corporate Environment).

Zarządzanie rachunkiem z zagranicy opiera się na komunikatach SWIFT MT101/MT940/MT942 przekazywanych pomiędzy bankami na wniosek klienta.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Raiffeisen Polbank obsługuje komunikaty w ramach:

 • standardowej umowy bilateralnej pomiędzy bankami pozwalającej Klientom na dostęp do rachunków oraz zgromadzonych na nich środków za pomocą infrastruktury innego banku,
 • modelu SCORE, gdzie Klient jest bezpośrednim uczestnikiem systemu SWIFT.

Jest to idealne rozwiązanie dla międzynarodowych korporacji, które chcą centralnie administrować rachunkami swoich lokalnych oddziałów/spółek córek i firm zagranicznych  umiejscowionych w różnych krajach na świecie.

W ramach usługi klient może zlecać dyspozycję obciążenia rachunku:

 • przelewem krajowym (w tym ZUS, US, IC),
 • przelewem walutowym,
 • przelewem walutowym TARGET,przelewem walutowym SEPA.

Dostęp do rachunków bankowych za pomocą modelu SCORE (Standardized Corporate Environment) niesie szereg korzyści dla przedsiębiorstw, ale najważniejsze to:

 • jeden system z bieżącą informacją o własnych rachunkach w różnych bankach na świecie, możliwość zlecania przelewów krajowych, zagranicznych oraz korzystania z innych usług bankowych,
 • znaczne obniżenie kosztów z tytułu utrzymywania wielu różnych interfejsów, takich jak koszty licencji na oprogramowanie  sprzętu komputerowego, zarządzania systemem, zarządzania bezpieczeństwem, szkoleń, wsparcia technicznego,
 • pełne wsparcie w zakresie przystąpienia do sieci SWIFT w ramach modelu SCORE (Standardized Corporate Environment) oferuje KIR S.A. korzystając ze statusu SWIFT Service Bureau.

Aby skorzystać z usług oferowanych przez SWIFT:

 • firma powinna być notowana na giełdzie,
 • giełda musi być w kraju z grupy FATF (Financial Action Task Force) - Grupa Specjalna ds. Przeciwdziałania Praniu Pieniędzy,
 • firma powinna posiadać własny kod BIC -należy podpisać umowę ze S.W.I.F.T. SCRL (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication, Societé Coopérative Responsibilité Limitée,
 • firma powinna zwrócić się do banków, w których posiada rachunki aby ustalić zakres komunikatów oraz wersję w jakiej będą one wymieniane. 
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01