Cash Pooling

Cash Pooling - to zaawansowane narzędzia do zarządzania płynnością oraz optymalizacji kosztów i przychodów odsetkowych.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • centralizacja zarządzania płynnością,
  • utrzymanie autonomii finansowej podmiotów w grupie kapitałowej,
  • efektywne zarządzania kosztami i przychodami odsetkowymi.

Rozwiązania cash pool dla grupy firm pozwalają na:

  • zaawansowaną optymalizację zarządzania środkami pieniężnymi poprzez łatwe udostępnianie ich tam, gdzie są w danej chwili potrzebne,
  • zmniejszanie kosztów finansowania lub zwiększanie przychodów odsetkowych poprzez lepsze wykorzystanie nadwyżek finansowych.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Oferujemy szeroki zakres rozwiązań w tym:

  • cash pooling rzeczywisty z fizycznymi przeksięgowaniami,
  • cash pooling wirtualny,
  • cash pooling międzynarodowy.
Rozwiązania cash pooling dopasowujemy do potrzeb każdego Klienta. W celu poznania szczegółów zapraszamy do kontaktu.


 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01