Saldo Netto

Saldo Netto – usługa ułatwiająca zarządzanie płynnością na wielu rachunkach Klienta, umożliwiając wysyłanie przelewów z rachunku bez konieczności uprzedniego zasilenia go środkami.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • efektywne wykorzystanie środków w grupie rachunków,
 • optymalizacja kosztów i przychodów odsetkowych,
 • oszczędność czasu, usprawnienie procesu wypłat z rachunku płacowego,
 • zarządzanie środkami na rachunkach,
 • zachowanie płynności na rachunkach,
 • obsługa rachunków specjalnego przeznaczenia

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • usługą mogą zostać objęte rachunki jednego podmiotu prawnego, w jednej z walut w jakich Raiffeisen Polbank prowadzi rachunki, wśród nich należy wybrać jeden rachunek główny,
 • do rachunków objętych usługą Saldo Netto nie można wydać karty debetowej Visa Business,
 • limit overdraft powiększa sumę dostępnych środków saldo netto,
 • saldo Netto automatycznie i w trybie online sprawdza łączny stan dostępnych środków na wyznaczonych rachunkach, co umożliwia realizację zleceń płatniczych większych niż aktualnie dostępne saldo rachunku,
 • po zaksięgowaniu płatności, dostępne środki saldo netto pomniejszane są o kwotę płatności,
 • na koniec dnia salda wszystkich rachunków są zerowane przy zachowaniu wszystkich szczegółów transakcji na każdym rachunku,
 • przykładem zastosowania Salda Netto jest połączenie rachunku płacowego z rachunkiem bieżącym, dzięki czemu bezpośrednio z rachunku płacowego można zlecać przelewy, bez konieczności wcześniejszego zasilenia salda.
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01