CZEKI

Czek – Obsługa obrotu czekowego dla czeków gotówkowych  zagranicznych i bankierskich

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • finalizowanie rozliczeń transakcji handlu zagranicznego,
  • alternatywa dla gotówkowego regulowania zobowiązań,
  • wygodny środek płatniczy za granicą, który równocześnie ułatwia przewóz pieniędzy i zabezpiecza przed kradzieżą.

Bank realizuje obrót czekowy w zakresie:

  • czeków gotówkowych wydawanych do rachunku w walucie PLN prowadzonego w Raiffeisen Polbank jako alternatywy dla wypłaty gotówkowej. Czek nie wymaga dodatkowego upoważnienia do wypłaty środków z konta,
  • wystawia czeki bankierskie w walutach: EUR, USD, GBP,
  • obsługi inkasa czeków zagranicznych.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Czeki gotówkowe – książeczka czekowa wystawiana jest do rachunku w walucie PLN. Czek wystawiony na okaziciela nie wymaga dodatkowego upoważnienia.

Czeki bankierskie – na wniosek Klienta możemy wystawić czek w walucie obcej – USD, EUR, GBP. 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01