Rachunek pomocniczy

Rachunek rozliczeniowy - pomocniczy, służy do gromadzenia środków pieniężnych oraz przeprowadzania transakcii związanych z działalnością gospodarczą Klienta i jest dokładnie dopasowany do jego potrzeb.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

Rachunek pomocniczy umożliwia Państwu przeprowadzanie rozliczeń związanych z prowadzoną działalnością, w tym:

 • transakcji bezgotówkowych krajowych i zagranicznych,
 • transakcji gotówkowych otwartych i zamkniętych
 • automatycznych transferów środków pomiędzy różnymi rachunkami,
 • rozliczania innych produktów i usług bankowych, 
 • gromadzenie nadwyżek środków,
 • przejrzystą ewidencję środków i transakcji związanych z określonym celem

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Wśród rachunków pomocniczych oferujemy rachunki specjalnego przeznaczenia, min.: 

 • rachunki płacowe,
 • rachunki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS),
 • rachunki pod blokady

Rachunki prowadzone w walutach:

 • PLN, USD, EUR, CHF, GBP, SEK, CAD, JPY, DKK, NOK, CZK, HUF – obsługa z pełną funkcjonalnością,
 • AUD, RUB, TRY, HKD, BGN, RON, ZAR, HRK, CNY, NZD, SGD, MXN, RSD, SAR, ILS, AED – obsługa o ograniczonej funkcjonalności w zakresie możliwości dokonywania operacji gotówkowych. Wpłaty i wypłaty środków wyłącznie na podstawie operacji bezgotówkowych,

Usługi dodatkowe:

 • Globalny dostęp do rachunków poprzez system bankowości elektronicznej R- Online Biznes.
 • Otrzymywanie wyciągów w formie elektronicznej, które znacznie ułatwiają i przyspieszają sposób funkcjonowania Państwa firmy (odnośnik rodzaje wyciągów), mt940, mt950.
 • Obsługa gotówkowa i bezgotówkowa.
 • Gromadzenie środków, negocjowane lokaty do rachunków.Możliwość pobierania raportów z saldami i transakcjami w różnych formatach.
 • Możliwość pobierania raportów z saldami i transakcjami w różnych formatach.

 

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01