PRZELEWY WALUTOWE

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • jedna opcja przelewu w R-Online Biznes obejmująca rozliczenia zarówno zagraniczne - SWIFT jak i paneuropejskie systemy TARGET i SEPA,
 • szeroki wybór walut oraz możliwość negocjacji za pomocą internetowej platformy transakcyjnej R-Dealer.

Przy realizacji przelewu walutowego system R-Online Biznes sam rozpoznaje rodzaj transakcji oraz podpowiada możliwe opcje dodatkowe przelew walutowy standardowy lub SEPA  dla płatności w walucie EUR do krajów Unii Europejskiej oraz Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Opcje dodatkowe dla przelewu walutowego:

 • TARGET,
 • SZYBKI, EKSPRES,
 • SEPA EKSPRES,
 • Intra Group Payment.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Raiffeisen Polbank oferuje swoim Klientom szeroki wybór kanału dostarczania i możliwości podglądu płatności walutowych:

 • placówka banku,
 • bankowość internetowa R-Online Biznes, R-Connect webservice (import plików xml, PLA, VideoTel lub własny),
 • bankowość elektroniczna MultiCash,
 • komunikaty SWIFT w ramach usługi Zarządzanie rachunkiem z zagranicy, lub w ramach modelu SCORE.

Standardowy przelew walutowy może zostać zlecony w walutach:

 • PLN, RSD, AED, BGN, CAD, CHF, CNY, CZK, DKK, TRY, USD, ZAR, GBP, HKD, HRK, HUF, ILS, JPY, MXN, NOK, NZD, RON, RUB, SAR, SEK, SGD, EUR.

A także w walutach:

 • Afryka – EGP, MAD, TND,
 • Azja i Oceania – INR, THB.

PRZELEWY WALUTOWE SEPA


Przelew walutowy SEPA - realizowany jest do Jednolitego Obszaru Płatności w euro w ramach systemu rozliczeń międzybankowych Euro ELIXIR.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • w bankowości internetowej R-Online Biznes bank sam rozpoznaje transakcje SEPA odpowiednio umożliwiając wypełnienie dodatkowych pól SEPA oraz weryfikując poprawność przypisanego BIC-u do rachunku kontrahenta, 
 • możliwość importu  pliku xml, VideoTel, PLA oraz szablonów własnych,
 • możliwość uzupełnienia dodatkowych opcji SEPA w pojedynczej transakcji w R-Online Biznes,
 • skrócenie daty waluty dla przelewu SEPA za pomocą opcji SEPA Ekspress,
 • realizacja przelewów SEPA z plików xml, VideoTel, PLA oraz szablonów własnych.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Przelew walutowy SEPA - polecenie przelewu w walucie EUR do państw które przyjęły zasady dotyczące Jednolitego Obszaru Płatności w EURO (SEPA) tj. do państw członkowskich Unii Europejskiej, państw EOG (Liechtensteinu, Islandii, Norwegii), Szwajcarii, Monako, San Marino , spełniający następujące warunki:

 • numer konta beneficjenta w standardzie IBAN,
 • koszty przelewu SHA - koszty Raiffeisen Bank Polska S.A.,
 • ponosi Klient, a banku zagranicznego beneficjent polecenia przelewu, standardowa,
 • jednodniowa data waluty,
 • prawidłowy kod BIC banku odbiorcy (bez dodatkowych danych dotyczących banku beneficjenta polecenia przelewu), 
 • brak wskazanego banku pośredniczącego lub specyficznych warunków realizacji przelewu,
 • opcja kosztowa SHA (opłaty RBPL ponosi Klient, a banku Kontrahenta - Kontrahent),
 • w przypadku przelewu walutowego SEPA Klient i Kontrahent ponoszą jedynie koszty określone przez bank prowadzący ich rachunek bankowy,
 • możliwość skrócenia daty waluty za pomocą opcji dodatkowej SEPA Ekspres.

Przelew walutowy SEPA może być zlecony za pomocą:

 • bankowości internetowej R-Online Biznes – system sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA poprzez formatkę Przelew walutowy, (formaty importu PLA, xml, Videotel lub własny),
 • bankowości elektronicznej MultiCash  - system główny banku sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA ( formaty importu PLA, xml w module dodatkowym SEPA),
 • komunikaty SWIFT w ramach usługi "Zarządzanie rachunkiem z zagranicy" lub w ramach modelu SCORE - system główny banku sam rozpoznaje przelew kwalifikujący się na SEPA.

PRZELEWY WALUTOWE TARGET


Przelew walutowy TARGET  - przelew w walucie EUR w ramach systemu paneuropejskiego TARGET2.  

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • przelew z zerową datą waluty w czasie rzeczywistym,
 • księgowanie na rachunku odbiorcy nawet do kilku minut,
 • możliwość składania dyspozycji przelewu do 15:00,
 • tanie i szybkie rozliczenia z kontrahentami zagranicznymi,
 • rozliczenia w EUR,
 • kompleksowa obsługa bieżąca.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Przelew walutowy TARGET:

 • waluta przelewu EUR,
 • bank kontrahenta musi być uczestnikiem systemu TARGET2,
 • wybór rodzaju przelewu TARGET z listy w przypadku R-Online Biznes,
 • opcja kosztowa SHA ( koszty RBPL ponosi Klient, koszty banku Kontrahenta – Kontrahent),
 • przelew zlecony przed godziną graniczną jest wykonany z zerową datą waluty (złożony po godzinie granicznej jest realizowany w następnym dniu roboczym, z uwzględnieniem dni roboczych dla waluty EUR),

Możliwość nadania numeru referencyjnego dla przelewu (Numer referencyjny włączany jest na wniosek Klienta).

TARGET2 (Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer System) to paneuropejski system międzybankowych rozliczeń w walucie EUR, w czasie rzeczywistym – kontrahent w przeciągu kilkudziesięciu minut powinien otrzymać przelew na swój rachunek. Przelew TARGET można zrealizować w systemie bankowości R-Online Biznes oraz za pomocą komunikatu MT101 .

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01