Lokata overnight

Lokaty jednodniowe.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

  • dodatkowe przychody z odsetek,
  • wyższe oprocentowanie w porównaniu do rachunku bieżącego oraz pomocniczego,
  • brak konieczności każdorazowego składania dyspozycji na koniec dnia,
  • środki wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta następnego dnia roboczego.

POTRZEBY KLIENTA:

  • efektywne zarządzanie środkami na rachunkach,
  • atrakcyjne oprocentowanie.

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

Automatyczna Lokata Overnight to jednodniowa Lokata, która umożliwia automatyczny transfer środków z rachunku bieżącego lub pomocniczego Klienta na atrakcyjnie oprocentowaną Lokatę nocną. Środki wraz z naliczonymi odsetkami są do dyspozycji Klienta następnego dnia roboczego.

W ramach lokaty Overnight, tzw. lokaty nocnej, bank na koniec dnia roboczego dokonuje transferu środków z rachunku bieżącego lub pomocniczego na lokatę nocną.

Lokata ON oferowana jest do rachunków w PLN, EUR, USD.

Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01