Limit wierzytelności

Jeden globalny limit odnawialny i jedna umowa, w ramach której Klient może wybrać i elastycznie korzystać z różnych produktów.

NAJWAŻNIEJSZE KORZYŚCI:

 • wygoda i minimum formalności –  szeroki wachlarz produktów w ramach jednej umowy, jednego limitu  i jednego pakietu zabezpieczeń dla całego limitu wierzytelności,
 • optymalna i elastyczna forma finansowania - w zależności od potrzeb firmy, Klient  sam decyduje, z których produktów i w jakiej wysokości chce korzystać w ramach przyznanego limitu,
 • możliwość wielokrotnego wykorzystania limitu do wysokości przyznanego limitu,
 • wykorzystanie limitu w wielu walutach,
 • indywidualnie ustalane warunki kredytu.

POTRZEBY KLIENTA:

 • jednoczesne finansowanie  różnych potrzeb  firmy,
 • finansowanie bieżącej działalności firmy, nieprzewidzianych wydatków, niewielkich projektów i inwestycji,
 • terminowe regulowanie zobowiązań,
 • bezpieczeństwo transakcji i zabezpieczenie płynności finansowej,
 • zabezpieczenie przed ryzykiem walutowym i stopy procentowej,
 • potwierdzenie wiarygodności finansowej firmy (gwarancje i akredytywy).

PODSTAWOWE INFORMACJE ORAZ USŁUGI DODATKOWE:

 • limit o charakterze odnawialnym
 • okres kredytowania nawet do 36 miesięcy z możliwością odnowienia na kolejny okres,
 • udzielany w PLN lub innych indywidualnie ustalonych walutach
Mapy Google
Klucz API Google#123
URL/test-harmonogramu?&v
Zawartość lewego panelu
Wysokość60vh
Szerokość99%
Mapy Google
Klucz API Google#456
URL/test-harmonogramu
Zawartość lewego panelu
Wysokość40vh
Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 78, 00-844, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 14540, o opłaconym kapitale zakładowym w wysokości 2.256.683.400 PLN, o numerze NIP: 526-020-58-71, kodzie SWIFT: RCBWPLPW
Adres: ul. Grzybowska 78; 00-844 Warszawa; Polska; Tel.: (+48 22) 347 70 00; Fax: (+48 22) 347 70 01